CFO Top 20 april

  • The Duke Club, Nistelrode
  • 13:30 – 21:00
  • Thema: The Search for Simplicity

“Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction” – Albert Einstein

Binnen de natuurkunde wordt er gezocht naar eenvoud, omdat men datgene wat om ons heen gebeurd op het basisniveau wilt begrijpen. Als we kijken naar onszelf en onze organisaties, hoe gaan wij dan om met deze zoektocht naar eenvoud? Technologie is vaak ontwikkeld om samenwerken makkelijker te maken. Maar door toepassingen en beleid binnen organisaties wordt vaak het omgekeerde bereikt. En de toegenomen compliance en governance verwachtingen zorgen ervoor dat we door de bomen het bos niet meer zien. Hoe komt dit, en wat kan de CFO hier aan doen?

Daarom gaan we tijdens de aankomende CFO Top met elkaar in gesprek rondom het thema The Search for Simplicity. Of iets simpel of complex is, is mede afhankelijk van onze manier van omschrijven. Dus hoe breng jij jouw verhaal zodat collega’s kansen zien in plaats van ontmoedigende bureaucratie? Welke cultuur en mensen zijn er nodig binnen en buiten Finance om dit verhaal te brengen? Hoe heb je door jouw acties en samen met je team de organisatie versimpeld? En hoe voorkom je door het slimste jongetje van de klas te willen zijn te worden gemeden door anderen?

We dagen je uit om de kronkels in onze hersenen die ervoor zorgen dat we het complexer dan nodig maken te vermijden!  

CFO Top 5 juli

  • Landgoed Salentein, Nijkerk
  • 13:30 – 21:00
  • Thema: The Good, the Bad and the Ugly

Wat maakt jou als mens en leider wie je bent, en waarom doe je de dingen die je doet? Oftewel: zelfkennis. Je leert elke dag bij over jezelf, en elke nieuwe situatie geeft je weer nieuwe inzichten. Kijk naar de turbulente tijden waarin we leven met een oorlog in Oekraïne, de energie- en inflatie crisis, COVID, maatschappelijke onvrede en ga zo maar door. Dit vraagt erom om even terug te gaan naar de basis. Wie zijn we en wie willen we eigenlijk zijn? Daarom dat tijdens de aankomende CFO Top het thema ‘The Good, the Bad, and the Ugly’ centraal staat.

In turbulente tijden is het belangrijker dan ooit om te weten wat je kracht is. Wat maakt onze bedrijven uniek en wat maakt ons als leiders onderscheidend, oftewel ’the good’? Maar ook juist in deze tijden moeten we eerlijk zijn naar onszelf, en moeten we ons bewust zijn van onze zwaktes. Van welk onderdeel of gedrag, binnen onze bedrijven maar ook van onszelf, willen en moeten we afscheid nemen? En wat houdt ons soms tegen om dit te doen? Door onszelf en elkaar een spiegel voor te houden zetten we de eerste stap om afscheid van ’the bad’ te nemen.

Ten slotte, ’the ugly’. Het lelijkste eendje wordt soms de mooiste zwaan. Welke onderdelen van onze bedrijven kunnen we transformeren van een zwakte tot een kracht? Wat zijn onze grootste werkpunten als leider om de nieuwe wereld met vertrouwen tegemoet te treden? En hoe kunnen we crises gebruiken als catharsis? Want vergeet niet, aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen!

We nodigen jullie dan ook uit voor een moment van reflectie, bewustwording en openheid. Door het delen van de verhalen van jullie organisaties en van jezelf hopen we dat ieder zich kwetsbaar op durft te stellen, en het aanzet tot het delen van onzekerheden, frustraties en gebreken. Door eerlijk met elkaar te zijn helpen we elkaar eerlijk met onszelf te zijn. Hoe groot de uitdaging ook mogen zijn, de innerlijke kracht van de mens heeft ze altijd aangekund en dat zal ook nu niet anders zijn!

CFO Top 15 november

  • Marienhof, Amersfoort
  • 13:30 – 21:00
  • Thema: Thriving Tribes

Een tribe is van origine een stam, een groep van onderling verwante families of clans. Maar in de huidige samenleving bestaan deze geïsoleerde, monoculturele en eendimensionale tribes vrijwel niet meer. Vandaag de dag leven tribes verspreid en zijn we als mens vaak onderdeel van meerdere tribes. Als we het nu dus hebben over tribes, refereren we naar een groep mensen met gedeelde interesse, cultuur en manier van communiceren.

Of we het nou leuk vinden of niet, we horen dus allemaal bij verschillende tribes en we leven allemaal in groepen. Denk aan je familie, vriendengroep, dorp en natuurlijk de organisatie waarin je werkt. Ieder met zijn eigen dynamiek, cultuur en mensen, waar in de basis samenhorigheid centraal staat. Maar daartegenover zijn we en willen we meer autonoom zijn. Een streven dat ten koste gaat van groepsvorming en onderlinge solidariteit. Hoeveel autonomie willen we als individu opgeven voor een sterkere groep? En welke impact hebben onze geïndividualiseerde samenleving, globalisering en technologie op de erosie van de groep?

Elke groep heeft dus te maken met de paradox ‘wees jezelf en pas je aan’. We willen ons onderdeel voelen van verschillende tribes, teams of communities, maar wel onze onafhankelijkheid behouden. Hoe zorgen we voor de juiste balans hierin? Wat is belangrijk als het gaat om bouwen van de juiste team en tribe binnen onze organisaties? Wat vraagt dit van jou als CFO als het gaat om leiderschap? Hoe blijf je relevant of durf je jezelf ‘misbaar’ te maken? In hoeverre zijn je teamleden bereid een deel van zichzelf weg te cijferen voor een sterkere groep? In hoeverre ga je mee in het autonomiestreven van je medewerkers en waar trek je de grens en zet je de groep voorop? Hoe ga je om met medewerkers welzijn vs. high performance? Durf en kan je in deze hypersensitieve tijden nog wel high performance afdwingen van je team met als motto ‘topsport is niet voor de faint of heart’. En als we kijken naar de board in haar geheel, wat vraagt het van jou als persoon inzake de paradox jezelf zijn/je aanpassen om het team daar te versterken?

Meer informatie over deze evenementen?

Michael van Asperen

Community Manager
+31 (0)6 1588 5665