Cookie Statement

PRIVACY
COOKIES

Deze cookiestatement is van toepassing op Redmore Holding BV (hierna te noemen: “Redmore”) en alle directe en indirecte dochterondernemingen, handelend onder: Redmore Solutions, Talent&Pro, House of Beta, CTRL-F, Triple A, Profource, Finalise, ITDS, Vialegis en Agium. Dit betreffen organisaties met een focus op consultancy en detachering en is onderdeel van House of HR. Redmore zal voor haar directe en indirecte dochterondernemingen en onder haar verantwoordelijkheid vragen en verzoeken afhandelen.

Redmore gebruikt, op basis van gerechtvaardigd belang, cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van een website wordt meegestuurd en via de browser op de harde schijf van de computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.

Redmore gebruikt cookies om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres, de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. Wanneer u bezwaar heeft tegen cookies kunt u er via de instellingen van uw browser voor zorgen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.

WELKE COOKIES PLAATST REDMORE?

Hieronder ziet u welke cookies Redmore plaatst:

1) NOODZAKELIJKE COOKIES (TYPE 1)

Noodzakelijke cookies zijn de cookies die nodig zijn om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot het volgende bezoek en de werking van
onze website mogelijk maken. De volgende noodzakelijke cookies worden gebruikt:

Naam Geldigheid Doel
Cookiemelding keuze 3 maanden Voorkomen dat u als gebruiker meerdere malen het verzoek krijgt om cookievoorkeuren aan te
geven

2) COOKIES VOOR ONDERZOEK NAAR WEBSITEGEBRUIK (TYPE 2)

Wij verzamelen gegevens voor statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt
met statistiekprogramma’s. Onze website werkt met cookies en javascriptcodes om de
volgende gegevens op te slaan:

 • het IP-adres van uw internetaanbieder
 • de gebruikte browser (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox)
 • vanaf welke pagina u op onze website terecht bent gekomen
 • wanneer en hoe lang u onze website bezoekt
 • welke pagina’s u op onze website bekijkt

 

Naam Geldigheid Doel
Google Analytics 2 jaar Gebruik van de website analyseren voor verbeteringsdoeleinden

 

COOKIES VOOR GEPERSONALISEERD AANBOD (TYPE 3)

De volgende cookies verzamelen gegevens om op onze website en daarbuiten een
gepersonaliseerd aanbod te kunnen doen van onder andere advertenties:

 

Naam Geldigheid Doel
Google Ads 540 dagen Het aanbieden van gepersonaliseerde zoekresultaten en reclame aanbod op Google op basis van gebruik van onze website
LinkedIn 2 jaar Relevante advertenties aanbieden op LinkedIn op
basis van gebruik van onze website

3) COOKIES VAN WEBSITE VAN DERDEN

Als u gebruik maakt van handige extra’s op onze website die afkomstig zijn van derde partijen zoals Google, Facebook of LinkedIn, plaatsen zij via onze website een cookie op uw computer. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen. Deze soort cookies mogen slechts met toestemming worden geplaatst. Indien u deze cookies weigert, dan heeft dit geen gevolgen voor de werking van onze website.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Redmore deelt persoonsgegevens binnen Redmore alleen met medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor het doel. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden alleen in Nederland opgeslagen. Redmore schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Redmore. Deze derde partijen betreffen leveranciers van software voor bedrijfsoplossingen, (medewerkers van) leveranciers die opleidingen en trainingen verzorgen en leveranciers van screeningsoplossingen. Redmore sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Redmore bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. In onze overwegingen voor het vaststellen van bewaartermijnen nemen wij wettelijke verplichtingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Redmore treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de
medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Van welke Sociale Media Services maken wij gebruik?

Wij maken gebruik van de volgende Sociale Media Services:

 • Meta (Facebook, Instagram & Whatsapp)
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Snapchat
 • TikTok
 • Reddit

In deze privacyverklaring kunnen wij alleen aangeven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe bovenstaande bedrijven uw persoonsgegevens gebruiken. Mocht u hier meer over willen weten, dan adviseren we jou om de privacyverklaring van desbetreffende sociale media service te raadplegen.

Hoe maak u gebruik van rechten van betrokkene?

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van uw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via een e-mailbericht aan privacy@redmore.eu.

Vermeld in de onderwerpsregel van welk recht u gebruik wenst te maken. Wij zullen bij ontvangst van uw verzoek aan de hand van een aantal controlevragen uw identiteit vaststellen. We behouden ons het recht voor om bij twijfel uw identiteit te verifiëren aan de hand van een two-factor authenticatie.

Bent u ontevreden over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan vernemen wij dit graag. U kunt ons via onderstaande contactgegevens bereiken. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer juistheid gegevens

Redmore doet haar best om de juiste informatie via onze website(s) of een sociale media service(s) aan te bieden. Wij kunnen, ondanks onze grote zorg, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via onze website(s) of een sociale media service(s). Geen van de informatie gegeven via onze website(s) of een sociale media service(s) is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Redmore aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie
op of via onze website(s) of sociale media service(s).

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze website(s) of een sociale media service(s) zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de sociale media services (tijdelijke) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website(s) en het daarop geplaatste beeldmateriaal (inclusief ons logo) berust bij Redmore of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Redmore. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Redmore.

Redmore kan wijzigingen aanbrengen in de cookiestatement, de privacyverklaring en de disclaimer. Deze cookiestatement is voor het laatst aangepast op 26 januari 2024.

Voor vragen over dit cookiestatement of over de wijze dat wij omgaan met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Redmore
Data Protection Officer
Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
T +31 88 170 14 00
E privacy@redmore.eu

Mocht u vragen hebben over onze disclaimer, neem dan contact op met onze Compliance
Officer via onderstaande contactgegevens:
Redmore
Compliance Officer
Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
T +31 88 170 14 00
E info@redmore.eu