Privacyverklaring en disclaimer

Op het moment dat jij (vrijblijvend) contact met ons opneemt, wil je niet dat jouw persoonsgegevens in handen komen van derden. Geen zorgen, dat zouden wij ook niet willen. De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij in overeenstemming met ons privacybeleid.

Agium vindt de informatie waardevol om jou op de hoogte te kunnen stellen, maar ook om onze organisatie up-to-date te houden. Agium slaat jouw persoonsgegevens daarom op in een beveiligde database. Zonder jouw persoonlijke toestemming verstrekken wij jouw gegevens niet aan derden.

Wie zijn we?

Agium Finance & Control is gevestigd in zowel Delft als Breda. Haar hoofdkantoor is gevestigd in Delft, Delftechpark 15, 2628 XJ. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het grondrecht van jouw privacy.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als: jij jouw gegevens achterlaat via één van onze contactformulieren op onze website, jij je inschrijft op één van onze vestigingen of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Jouw ambities kunnen onze aandacht ook trekken via een ander platform. Als hieruit blijkt dat jij wellicht geïnteresseerd bent in onze dienstverlening, benaderen wij jou met de vraag of die interesse juist is. Als jij geen interesse hebt, kunnen wij dit opslaan in onze datebase met jouw wens om niet meer door ons benaderd te worden.

Welke persoonsgegevens slaan wij van jou op?

Wij slaan enkel de gegevens op die voor ons noodzakelijk zijn om het betreffende proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Enkele gegevens zijn hierbij verplicht. Optionele gegevens kan je naar eigenbelang invullen. Hoe meer (optionele) gegevens jij beschikbaar stelt / vastlegt, hoe beter wij onze dienstverlening op jouw behoefte kunnen afstemmen.

Als jij een contactformulier invult, slaan wij van jou op:

 • Jouw naam
 • E-mailadres

Bij inschrijvingen slaan wij op:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Curriculum vitae, LinkedIn adres en motivatie
 • Informatie over opleiding, stages, trainingen en werkervaring
 • Pasfoto

Als jij voor Agium kunt gaan werken, werkt of hebt gewerkt, slaan wij op:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, kopie van ID bewijs en werkvergunning
 • Overige gegevens ten behoeve van personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Als je als ZZP’er wilt gaan werken, werkt of hebt gewerkt voor Agium slaan wij de voorgaande persoonsgegevens alleen op als die relevant en vereist zijn. Voor ZZP’ers worden ook ondernemingsgegevens opgeslagen.

Ben jij een contactpersoon voor Agium bij één van onze opdrachtgevers of leverancies, dan slaan wij de volgende gegevens op:

 • NAW-gegevens van het werk
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Functie

Afspraken hierover zijn in dit geval vastgelegd in een ver-/bewerkingsovereenkomst tussen Agium en jouw werkgever.

Waarom verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. De gegevens worden gebruikt voor onze HR werkzaamheden. Denk hierbij aan: detachering, contractering ZZP, werving & selectie, adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Het doel verschilt dus per reden waarvoor jij in onze database bent opgeslagen. Wil je er nog meer vanaf weten? De persoonsgegevens worden specifiek verwerkt om:

 • ouw een update te geven over onze ontwikkelingen, aankomende vakspecifieke evenementen en kennismomenten om ervaringen met elkaar te delen. Dit gebeurt middels de nieuwsbrief, uitsluitend als jij je hiervoor hebt aangemeld.
 • Jouw geschiktheid en ambities te kunnen beoordelen voor de bemiddeling.
 • Jouw wensen, tips en/of klachten in behandeling te nemen en hierop eventueel onze bedrijfsvoering aan te scherpen. Dit is van groot belang om onze dienstverlening continu te verbeteren. Er kan eventueel contact met je worden opgenomen om extra informatie te krijgen en/of je te informeren over de voortgang.
 • Jouw ambities te bevorderen. Denk aan trainingen, opleidingen en testen.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en deze te onderhouden en na te komen.
 • Managementdoeleinden te kunnen borgen, om interne controles en bedrijfsveiligheid te verzorgen
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met jou aan zijn gegaan, voor wet- en regelgeving.
 • Hieronder valt de arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en bestrijding van fraude.
 • Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Agium kan jouw persoonsgegevens binnen de organisatie aan de belanghebbende(n) doorgeven en indien noodzakelijk, ook aan haar opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers en andere zakelijke relaties.

De verstrekking van jouw persoonsgegevens vindt alleen plaats als dit van noodzakelijk belang is, zoals wettelijke verplichtingen of zoals beschreven bij ‘waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?’

Wat is de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de specifieke doeleinden en de wet- en regelgeving.

Kandidaten: als jij (nog) niet voor Agium hebt gewerkt

Jouw gegevens zoals benoemd bij ‘welke persoonsgegevens slaan wij op?’ worden gedurende één jaar in onze database opgeslagen. Dit is vanaf het moment dat jij voor het laatst contact heb gehad met een Agium medewerker. Na één jaar krijg jij een bericht van ons dat jij bij ons staat ingeschreven.

Als jij uitgeschreven wenst te worden, dan kan je dit doorgeven via info@agium.nl. Je wordt hierna niet meer benaderd en/of bemiddeld door Agium

(Oud) medewerkers van Agium

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen tot twee jaar na het einde van jouw dienstverband. Wettelijk vastgestelde bewaartermijnen, voor bijvoorbeeld fiscale doeleinden, zijn langer beschikbaar voor Agium.

Als jij uitgeschreven wenst te worden, dan kan je dit doorgeven via info@agium.nl. Je wordt hierdoor niet meer benaderd en/of bemiddeld door Agium.

Zakelijke relaties

Onder zakelijke relaties vallen opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en enkele andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Agium slaat de persoonsgegevens op van de contactpersoon waarmee wij zaken doen. Dit doen wij om onze relaties op de hoogte te stellen van onze dienstverlening en overige activiteiten, een zakelijke relatie te onderhouden en onze overeenkomst te sluiten en te onderhouden.

De contactgegevens kunnen worden doorgegeven binnen onze organisatie voor de continuïteit van onze dienstverlening aan jou.

Jouw rechten

Agium onderstreept het belang van onze huidige relatie en gezamenlijke toekomst en blijft graag voorzien in jouw wensen. Ondanks dat wij graag met je in contact blijven en je op de hoogte willen houden van onze diensten begrijpen wij het als je bepaalde gegevens wilt aanpassen, verwijderen of inzien.

Kandidaten en/of medewerkers

Als je een eigen account hebt binnen Agium, heb je inzage in een groot deel van jouw geregistreerde persoonsgegevens. Als je jouw gegevens wilt verwijderen en/of aanpassen dan kan je contact opnemen met jouw contactpersoon.

Overige relaties

Je hebt het recht om jouw geregistreerde persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Je kan hiervoor contact opnemen met info@agium.nl.

Beveiliging

Agium doet er alles aan om ervoor te zorgen dat wij betrouwbaar zijn. De beveiliging van jouw persoonsgegevens wordt geborgd door administratieve, technische en organisatorische maatregelen in de databases. Zo hebben bijvoorbeeld alleen onze toegewezen beheerders toegang tot jouw persoonsgegevens.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Agium, dan kan je contact met ons opnemen via info@agium.nl.