Agium de aangewezen partner voor de CSRD-uitdaging

Vanaf 2024 zijn beursgenoteerde ondernemingen verplicht om te voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dat houdt in dat ze niet alleen verantwoording afleggen over hun financiële situatie, maar ook over hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord ze ondernemen. Alhoewel CSRD niet draait om financiële cijfers, gaat het wel om een rapportageverplichting die een link heeft met Finance, data, de inrichting van processen en de audit van informatie. “En juist dat zijn zaken waar wij als business consultants van Agium helemaal in thuis zijn,” aldus Ron Duijn. Samen gaan we deze uitdaging graag aan.

CSRD is een verplichting die ondernemingen een berg werk oplevert.  Veel Finance afdelingen zitten met de handen in het haar hoe ze de benodigde data boven water krijgen. En daar vervolgens KPI’s en stuurinfo van maken waarbij de kwaliteit van data en processen ook moeten voldoen aan verplichte audits. Tegelijk zien veel ondernemingen het ook als een kans om zich te profileren op het vlak van duurzaamheid, richting hun leveranciers, klanten en medewerkers.

Ron Duijn is als business consultant gewend om bij opdrachtgevers Finance projecten te leiden, dashboards op te zetten die inzicht geven in data en aan rapportageverplichtingen te voldoen die ook een stevige accountantscontrole doorstaan. Exact hetzelfde moet gebeuren bij duurzaamheidrapportages; “Daarom zijn dergelijke CSRD-opdrachten een kolfje naar onze hand”, vertelt Ron.

Verplichte oefening of bedrijfskritisch onderwerp?

Een CSRD-traject begint in de boardroom met het bepalen van de duurzaamheidsstrategie. Welke plaatst krijgt dit traject in de rangorde? Duurzaamheid en CSRD zijn zowel een verplichte oefening als bedrijfskritisch; je kunt er gewoon niet meer omheen en voor de grote groep bedrijven die in 2025 aan de beurt zijn is het hoog tijd voor actie.

Stappen in het CSRD-traject

Nadat de CSRD-strategie is bepaald volgt een dubbele materialiteitsanalyse. Daarbij inventariseer je de impact van je bedrijf op de wereld en omgekeerd. Je beantwoordt dan een hele reeks vragen, bijvoorbeeld over je CO2– en stikstofuitstoot, de brandstoffen die je gebruikt of over de sociale aspecten als de verdeling man-vrouw. Vervolgens ga je aan de slag met het dataplan, waarin je aangeeft welke data je al hebt en welke je nog nodig hebt. Deze verwerk je in een dashboard, je vaste systeem waarin je ieder jaar je data en kpi’s bijhoudt. Wanneer het dashboard compleet is, controleert de accountant of de uitkomsten informatie en het proces valide en correct zijn. Als dat het geval is, levert de dataset de input op voor het CSRD-rapport.

“Het grootste deel van het werk zit in het verzamelen van de informatie en het betrekken van alle afdelingen bij het traject”, verklaart Ron.

De rapportageverplichting over duurzaamheid is er per 2024 in eerste instantie voor beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 FTE. Zij moeten in 2025 hun rapportage over 2024 maken. Vanaf 2025 is het de beurt aan bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende drie voorwaarden: meer dan 250 medewerkers, meer dan € 50 miljoen omzet per jaar of meer dan € 20 miljoen op de balans. Vooral deze groep bedrijven is groot en zal in 2024 aan de gang moeten met de CSRD-uitdaging.  Samen gaan we deze uitdaging graag aan.

Ron Duijn startte in maart 2023 bij Agium. Hij heeft een passie voor financiële transformaties en daarin ook zijn sporen verdient. Met deze ervaring is hij in staat kansen en problemen te vertalen naar een aanpak passend bij de cultuur en volwassenheid van zijn opdrachtgever. Ron betrekt met zijn praktische aanpak de organisatie bij zijn transformaties. Zo zorgt hij dat zijn oplossingen werken en omarmd worden.

Samen maken we de wereld duurzamer

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.