Blauwdruk gedrag van financials is blauw en druk

Blauwdruk gedrag van financials is blauw en druk
CFO’s geven aan vaak te druk te zijn om hun visie op finance te realiseren. Daarbij cijferen ze finance letterlijk weg ten opzichte van de business. Onder druk is dit het blauwdruk gedrag wat we zien; blauw en druk. Dit bleek tijdens het Agium Futurizing Finance Diner, gemodereerd door Michael van Asperen.

Futurizing Finance Diner

Tijdens het diner gaven CFO’s van corporate en grootzakelijke ondernemingen blijk van een doorwrochte visie op de ontwikkeling van hun finance functie. Met beelden van de middellange termijn en lange termijn. Over hoe data daar een plaats in hebben en hoe systemen en toepassing van business- en artificial intelligence daarin helpen. Dat we processen kunnen optimaliseren met gebruikmaking van die techniek en inzicht in de waardeketen. En vooral hoe belangrijk ontwikkeling van mensen is om de voorgestelde transitie van droom naar werkelijkheid te brengen.

En tegelijk constateren we ook dat transformaties, maar langzaam vorm krijgen. Als we dan doorpraten waar dat door komt, blijken er twee aspecten de ontwikkeling in de kiem te smoren. Allereerst is er ‘de waan van de dag’. Urgente zaken leggen niet alleen beslag op de operatie, maar op die van de CFO. Hoewel CFO’s uitspreken de ontwikkeling van de finance functie belangrijk te vinden, is het (nog) niet urgent en wordt het verdrongen door andere zaken.

Hoewel we allemaal strijden tegen de waan van de dag, ik had deze blog al veel eerder willen schrijven, verbaast het mij ook. Juist de CFO die ambitieus is om duurzaam impact te maken, mag ruimte maken voor belangrijke zaken die niet urgent zijn. De keus om dat niet te doen, maakt dat er meer urgente zaken bij komen, finance raakt minder ‘fit for purpose’ en ‘fit for the future’.

Deze spiraal doorbreken, vraagt tijdelijk extra inzet om de urgente zaken gedaan te blijven krijgen en aandacht te geven aan wat belangrijk is. Het is mijn overtuiging dat daarmee op lange termijn de urgentie in de processen lager wordt en tijd en geld wordt bespaard.

Het tweede aspect waardoor verandering in finance langzaam vorm krijgt, is een capex afweging. De CFO’s gaven aan dat businesscases in de business bijna altijd de businesscase van investeringen in finance overtreffen. Finance komt zogezegd niet aan de beurt. Zo cijfert finance, finance weg. Door investeringen in de business altijd prioriteit te geven, boven de investering in de finance structuur als het gaat om systemen en data, mensen en processen.

Is het te laat voor een betere finance functie

Wat ik hier opmerk, is dat businesscases nog vaak eendimensionaal worden bekeken. Financieel zal het kloppen dat andere businesscases rendabeler zijn. En tegelijk, als finance te ver achterop raakt, niet de informatie uit data ontsluit in de snelheid die de toekomst vraagt. Er niet de juiste woorden aan kan geven om de business te sturen. Langjarig duurder is dan nodig door het nalaten van digitalisering en automatisering en andere marktpartijen maken de slag wel, dan is een betere finance functie uitstellen naar later, misschien wel te laat. En laten we ons realiseren; je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Al met al constateer ik dat we onder druk ons blauwdruk gedrag laten zien. Blauw, omdat we vooral cijfers laten spreken en strategie en visie meer mogen meewegen. En druk, omdat we veel tijd doorbrengen in het blok ‘urgent’ van de prioriteitenmatrix en nog te weinig bewust kiezen voor belangrijke taken. De prioriteitenmatrix die ook door Covey wordt gebruikt in zijn boek ‘prioriteiten – effectieve keuzes in leven en werk’.

Hou de zaag scherp en doorbreek de spiraal

De CFO’s aanwezig en jij die dit leest, dicht ik veel kans toe de spiraal te doorbreken, omdat jij en zij tijd vrijmaken om de zaag scherp te houden en zo ook door intervisie en kennisdeling bewust te worden van hun gedrag en keuzes. En verandering begint altijd bij bewustwording.

Meer lezen?

Lees hier het artikel ‘De cruciale rol van de CFO’ van Robbert van Adrichem.

Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.