Nationale Nederlanden over samenwerking met Agium

Nationale Nederlanden

Agium is een graag geziene partner bij Nationale Nederlanden als het gaat om het vervullen van financiële functies. Bij het vrijkomen van een leidinggevende functie bij Finance Group IT dacht de verzekeraar dan ook direct aan Agium. Vanwege de logische match met het cv van Agium Business Consultant René Preenen, ging hij er in december 2021 als leidinggevende aan de slag.

Group IT is een omvangrijke IT-afdeling binnen Nationale Nederlanden met een eigen finance team. In het team werken medewerkers binnen drie aandachtsgebieden: business control, financiële administratie en kostenallocatie. Het finance team van Group IT stond voor een aantal uitdagingen.

Nationale Nederlanden is een snel veranderende organisatie en processen en systemen hadden een verbeterslag nodig. “Bij Agium kiezen we altijd voor een gezamenlijke aanpak van de drie p’s: processen, people en producten (tools en systemen). We zien die nooit los van elkaar. Systemen en processen kun je immers alleen verbeteren met mensen en mensen moeten goed kunnen werken met de (nieuwe) systemen en processen.” De opdracht die René kreeg was om de drie p’s naar een hoger plan te tillen en een opvolger te selecteren die zijn plaats kon innemen.

NN

Programma management

René begon met een briefingsgesprek met de opdrachtgever en diverse gesprekken met teamleden en andere collega’s. Zij spraken over hun werk en hoe dat voor hen beter kon. De gesprekken gaven hem genoeg informatie om aan de slag te gaan met een plan van aanpak. Dat plan besprak hij met het team, de opdrachtgever en relevante stakeholders. Daarna kon hij aan de slag. “Ik vergelijk mijn werk wel eens met de bougie in een motor. De bougie is het vonkje waarmee je het mengsel van lucht en brandstof in de motor aansteekt, zodat je kunt wegrijden. Op dezelfde manier ben ik ook de blik van buiten die nodig is om zaken op gang te brengen. Ik stel heel veel ‘domme’ vragen: waarom gebeurt het zo en niet anders? Van daaruit komt de verbetermotor op gang. De motor moet je draaiende houden, dus soms moet je even choken.”

Na akkoord van alle betrokkenen kon René aan de slag. Samen met het team voerde hij diverse verbeteringen door. Ook stond hij de medewerkers met raad en daad bij en draaide mee met de maandprocessen in finance. “Een compliment dat ik kreeg was dat mensen verbaasd waren hoe snel ik in bepaalde materie zat en op een goede manier kon meepraten. Ze zagen dat ik concreet aan de slag ging met het verbeteren van de drie p’s.”

Nadat hij in december 2021 was begonnen zou hij eigenlijk 14 maanden aan de slag gaan. Dat werd vijf maanden langer. “Het duurde uiteindelijk iets langer om een opvolger te selecteren. Om voldoende tijd te hebben om deze in te werken, is de opdracht verlengd. In finance is het gebruikelijk om in iedere geval een maandafsluiting mee te maken en in dit geval ook een jaarafsluiting.” Uit de opdracht kwam bovendien een vervolgopdracht. “Terwijl ik bezig was, zag ik een goede verbetermogelijkheid voor het kostenallocatieproces binnen de finance afdeling. Ook was ik betrokken bij een project dat erop was gericht om betere stuurrapportages te maken voor Group IT. Op die manier kan de directie beter bepalen of ze het goed doen.”

Het resultaat van zijn werk ziet René op drie gebieden. “Diverse processen zijn verbeterd, bijvoorbeeld de registratie van contractverplichtingen, en systeemverbeteringen zijn doorgevoerd, zoals de genoemde kostenallocatie. Maar persoonlijk vond ik het het mooiste om het team te helpen om zichzelf verder te ontwikkelen. Zowel het team als geheel als individuele medewerkers zetten stappen in hun persoonlijke ontwikkeling.”

Barbara Duinker was tijdens de aanstelling van René Head CIO Office NN Group IT. Zij is erg te spreken over zijn werk. “Hij heeft het finance-team van Nationale Group IT geleid, vernieuwd en verbeterd. Nadat hij zijn opvolger had ingewerkt, heeft hij nog een boost gegeven aan de verbetering van het kostenallocatieproces en -systeem. René is een zeer toegewijde manager, met een zeldzame combinatie van een goede omgang met collega’s, een drive om processen te verbeteren en diepgaande financiële inzichten. Hij heeft ons NN IT Finance & Administration-team stabiel gemaakt en was in staat geweldige resultaten te behalen. Hij was een aanwinst voor mijn managementteam en bracht plezier, een ander perspectief en een schouder om op te leunen. Als je een ervaren procesverbeteraar nodig hebt, iemand die een team leidt en een geweldige collega, nodig dan zeker René uit!”

Business Control

Inmiddels werkt René bij een nieuwe opdrachtgever, Eneco. “En dat is voor mij de reden om bij Agium te werken: juist de wisseling van opdrachtgevers en omgeving. Zo begon ik ooit met de implementatie van een nieuw Purchase2Pay-pakket bij een scholengemeenschap met ruim twintig middelbare scholen. De eerste keer was spannend, maar op dit moment kan ik wat ik heb geleerd in verschillende omgevingen toepassen. Dat ik mijn werk kan doen bij heel verschillende organisaties, met andere mensen, bedrijfscultuur en sfeer, dat maakt het voor mij boeiend. De ervaring die ik opdoe bij andere opdrachtgevers neem ik mee en kan ik iedere keer beter toepassen.”

Neem contact met ons op


Liever direct en persoonlijk contact?

Bel of e-mail met
Robbert van Adrichem