Maak je finance & control processen toekomstbestendig

De financiële functie als business partner
Iedere CFO en financieel manager kent het probleem: de business vereist vaker en meer real-time stuurinformatie en analyses. Daarbij moeten beslissingen sneller worden genomen want de ‘time-to-market’ wordt steeds korter. Maar de financiële functie moet er ook voor zorgen dat alle operationele finance taken effectief worden uitgevoerd. De trend is dat de financiële functie de rol van business partner vervult. Anders gezegd, de leiding neemt.
Binnen het werkgebied van finance is het essentieel dat processen en medewerkers klaar zijn voor de toekomst. Toch werken veel medewerkers van de financiële kolom in verouderde processen, voeren zij routinematige werkzaamheden uit en krijgen zij te maken met ‘rework’.
Met behulp van continuous improvement kunnen processen structureel verbeterd worden en kunnen jouw medewerkers de rol van business partner beter vervullen. Op deze manier kunnen zij helpen bij het maken van belangrijke keuzes in plaats van het vervullen van de traditionele financiële functie.

Maak je finance & control processen toekomstbestendig

De financiële functie als business partner
Iedere CFO en financieel manager kent het probleem: de business vereist vaker en meer real-time stuurinformatie en analyses. Daarbij moeten beslissingen sneller worden genomen want de ‘time-to-market’ wordt steeds korter. Maar de financiële functie moet er ook voor zorgen dat alle operationele finance taken effectief worden uitgevoerd. De trend is dat de financiële functie de rol van business partner vervult. Anders gezegd, de leiding neemt.
Binnen het werkgebied van finance is het essentieel dat processen en medewerkers klaar zijn voor de toekomst. Toch werken veel medewerkers van de financiële kolom in verouderde processen, voeren zij routinematige werkzaamheden uit en krijgen zij te maken met ‘rework’.
Met behulp van continuous improvement kunnen processen structureel verbeterd worden en kunnen jouw medewerkers de rol van business partner beter vervullen. Op deze manier kunnen zij helpen bij het maken van belangrijke keuzes in plaats van het vervullen van de traditionele financiële functie.

Verhoging werkplezier

Doordat medewerkers vaak druk zijn met de dagelijkse werkzaamheden, voelen zij niet de ruimte om hun manier van werken te optimaliseren. Wij helpen organisaties door met behulp van continuous improvement processen te optimaliseren. Hierdoor wordt zichtbaar waar verstoringen in het proces zitten en worden deze gezamenlijk en stap voor stap opgelost.
Hierdoor verlagen we werkdruk en verruimen we de tijd voor verbeteringen. Hierdoor zijn medewerkers meer gemotiveerd en wordt het werkplezier vergroot.

Effectieve bijdrage aan doelen

Voor finance professionals is het vaak onduidelijk welke bijdrage(n) zij leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Ook ontbreken vaak ‘key performance indicatoren’ waarop men kan sturen. Wij zorgen ervoor dat er meetbare KPI’s worden vastgesteld en inzichtelijk gemaakt en koppelen deze aan de doelen van de organisatie. Dit laat zien hoe finance presteert en waar men kan verbeteren.

Standaardisatie en waarde creatie

Vaak zien wij dat beoogde kostenreducties uitblijven door de afwezigheid van een standaard werkwijze. Iedere medewerker heeft een eigen werkwijze en medewerkers zijn veel tijd kwijt aan het ontdekken hoe iets het beste gedaan kan worden. Samen met het team standaardiseren wij de processen en stellen we de ‘beste-manier-van-werken’ vast die waarde toevoegt in de organisatie. Hierdoor verschuift de focus van ‘hoe’ iets gedaan wordt naar ‘waarom en voor wie’ iets gedaan wordt.

Effectieve bijdrage aan doelen

Voor finance professionals is het vaak onduidelijk welke bijdrage(n) zij leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie. Ook ontbreken vaak ‘key performance indicatoren’ waarop men kan sturen. Wij zorgen ervoor dat er meetbare KPI’s worden vastgesteld en inzichtelijk gemaakt en koppelen deze aan de doelen van de organisatie. Dit laat zien hoe finance presteert en waar men kan verbeteren.

Standaardisatie en waarde creatie

Vaak zien wij dat beoogde kostenreducties uitblijven door de afwezigheid van een standaard werkwijze. Iedere medewerker heeft een eigen werkwijze en medewerkers zijn veel tijd kwijt aan het ontdekken hoe iets het beste gedaan kan worden. Samen met het team standaardiseren wij de processen en stellen we de ‘beste-manier-van-werken’ vast die waarde toevoegt in de organisatie. Hierdoor verschuift de focus van ‘hoe’ iets gedaan wordt naar ‘waarom en voor wie’ iets gedaan wordt.

Behalen van resultaten

Door continuous improvement technieken toe te passen binnen financiële afdelingen, kunnen aanzienlijke kostenbesparingen (25-40%) en efficiencyvoordelen worden behaald. De kwaliteit van de processen en productiviteit gaat omhoog en de doorlooptijd omlaag.
Als gevolg hiervan stijgt de (interne) klant- en medewerkerstevredenheid.

Agium is de partner van de CFO op het gebied van continuous improvement

Samen met jouw team elimineren we verspillingen in het proces, zodat de beoogde efficiency voordelen behaald kunnen worden. Hierbij kijken we niet alleen naar het financiële proces zelf, maar ook naar de behoeften die de (interne) klant binnen zo’n proces heeft. Dit betreft de houding en het gedrag van de medewerkers, de wijze waarop het werk is georganiseerd en de manier waarop er procesmatig wordt gestuurd.
Wij vinden het belangrijk dat jouw team actief betrokken is in het verbetertraject, zodat continuous improvement niet een éénmalige exercitie is, maar is verankerd in de organisatie bij de medewerkers.

Agium is de partner van de CFO op het gebied van continuous improvement

Samen met jouw team elimineren we verspillingen in het proces, zodat de beoogde efficiency voordelen behaald kunnen worden. Hierbij kijken we niet alleen naar het financiële proces zelf, maar ook naar de behoeften die de (interne) klant binnen zo’n proces heeft. Dit betreft de houding en het gedrag van de medewerkers, de wijze waarop het werk is georganiseerd en de manier waarop er procesmatig wordt gestuurd.
Wij vinden het belangrijk dat jouw team actief betrokken is in het verbetertraject, zodat continuous improvement niet een éénmalige exercitie is, maar is verankerd in de organisatie bij de medewerkers.

Ook aan de slag met Agium Continuous Improvement?

Wij helpen je bij het creëren van een toekomstbestendige (financiële) organisatie met onder andere:
  • Consultancy
  • Projectdetachering
  • Training
  • Coaching
  • Lean Awareness Game

Ook aan de slag met Agium Continuous Improvement?

Wij helpen je bij het creëren van een toekomstbestendige (financiële) organisatie met onder andere:
  • Consultancy
  • Projectdetachering
  • Training
  • Coaching
  • Lean Awareness Game

Wil je dat wij contact met jou opnemen?

Maak jij een succes van verandering?

Sylvester Persoon

Business Specialist
06 167 924 69