“Met de juiste soft skills transformeren financials tot business partners”

Organisatieverandering vereist een holistische benadering: het draait om het samenspel tussen mensen, processen en systemen. Al jaren wordt gesproken over het ontwikkelen van soft skills bij financials, toch lukt het maar weinig organisaties om Finance succesvol naar volwaardig business partner te ontwikkelen. Voor financials is niet alleen kennis belangrijk, maar ook de ontwikkeling van soft skills, om zo een toekomstbestendige organisatie te creëren. Coaching en training met een Agium-aanpak vormt het antwoord op deze uitdaging, aldus Robbert van Adrichem (Directeur en executive coach) en Marc Morgenland (Senior business manager).

Financials bezitten vaak gedegen vakkennis, maar op het gebied van soft skills valt nog veel winst te behalen. Robbert en Marc werken nauw samen met organisaties om blijvende verandering te bewerkstelligen. Hierbij richt Robbert zich op coaching, terwijl Marc toeziet op training. Robbert: “Uiteindelijk zijn het de medewerkers binnen de organisatie die zorgen voor succes of sabotage. Wanneer je aan organisatieverandering werkt, is het belangrijk om medewerkers actief mee te nemen. Het is onze visie dat duurzame verandering wordt bereikt door parallel persoonlijke- en teamcoaching en inhoudelijke training aan te bieden.”

Voor diverse organisaties verzorgen Robbert en Marc teamcoaching, waarbij ze de aanpak afstemmen op het type organisatie en de bedrijfscultuur. Ze ondersteunen bijvoorbeeld projectbeheersers in het versterken van hun positie ten opzichte van projectleiders. Hierbij benadrukt Robbert het belang van bewustwording van het eigen gedrag: “Vaak wordt een projectbeheerser nog gezien als een ondersteuner binnen het team, terwijl ze vanaf het begin ook als sparringpartner voor de projectleider kunnen fungeren. Het verschil zit hem in belangrijke mate in het gedrag wat ze zelf neerzetten. Wat wij anders doen is dat wij aan de slag gaan op het niveau van identiteit, waarden en overtuigingen. Bewustwording daarvan is de sleutel naar intrinsiek nieuw gedrag en resultaat. We gaan daarmee een laag dieper en dat maakt de verandering duurzamer.”

Bij de Agium-aanpak wordt ook het leiderschap betrokken, legt Robbert uit. “Het is belangrijk dat de leider de gevraagde verandering in de context zet van een grotere verandering in de organisatie. Dit is de motivatie om een traject als team aan te gaan. De leider en het team analyseren samen wie ze zijn, wat hun rol binnen de organisatie is, en wat de organisatie van hen verwacht. Het is belangrijk dat ze een gezamenlijk doel vinden.”

Evidence-based maatwerk

Als senior financials brengen Robbert en Marc jarenlange praktijkervaring met zich mee. Hierdoor zijn ze in staat om de uitdagingen te vertalen naar praktische oplossingen. Parallel aan de teamsessies is er ook ruimte voor individuele projecten waarin medewerkers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Welk gedrag laat ik op de werkvloer zien? En welke obstakels kom ik tegen? Tijdens deze trainingen maakt Marc gebruik van verschillende methodieken en gesprekstechnieken die hij door de jaren heen heeft toegepast om bewustwording te stimuleren: “De training wordt klassikaal gegeven, waarbij ik de deelnemers verschillende opdrachten geef die ze met zijn tweeën of in groepjes kunnen uitvoeren. We observeren de groepen of doen zelf mee met de opdracht. Zodra er feedback is, kunnen we daar direct op inspelen. Wat is je

overtuiging? En wat zijn je persoonlijke blokkades om dit gedrag op lange termijn te veranderen?”

In de praktijk heeft de training aantoonbaar effect, benadrukt Marc. “Dankzij deze methodiek kunnen deelnemers niet alleen zichzelf, maar ook hun team analyseren. Tijdens een sessie werd onlangs duidelijk dat een financial vanuit zijn persoonlijke situatie bepaald gedrag vertoonde, wat zijn professionele ontwikkeling belemmerde. Ook ervaren financials hebben vaak moeite met verandering, omdat ze al jaren in het vak zitten. Het is lastig om een relevante leervraag te formuleren vanuit dat gevoel. Dankzij onze aanpak kunnen we die weerstand toch zichtbaar maken.”

Mensgerichte benadering

Agium consultants begeleiden organisaties onder andere bij het ontwikkelen van hun IT-strategie en de implementatie van een nieuw IT-landschap. Systeemimplementatie is een integraal onderdeel van grote veranderingen, en medewerkers hebben ondersteuning nodig om hiermee om te gaan. Robbert benadrukt: “Je moet het hele team meenemen in de verandering, anders ontstaat er verloop. Bovendien fungeren onze consultants in dergelijke situaties als rolmodel door het juiste gedrag en de juiste houding binnen de organisatie te laten zien. Hoe moet een projectcontroller zich bijvoorbeeld gedragen? Zoals wij dat zien: vanuit gelijkwaardigheid met de projectmanager. Op die manier kunnen andere controllers meegroeien met iemand die al op die positie zit.”

Verbinding

Door coaching en training creëert Agium meer verbinding tussen medewerkers. Marc: “We zeggen niet simpelweg ‘verander je gedrag’. We gaan dieper: Wat weerhoudt je ervan om dat gedrag te vertonen?” Robbert voegt hieraan toe: “Voor veel financials is het lastig om als gelijkwaardige gesprekspartner aan de tafel te worden gezien. Hoe vergroot je dan je impact als financial in een managementteam? Het draait om houding en gedrag dat begint bij hoe je jezelf presenteert. Hoewel controllers worden aangenomen voor hun cijfermatige expertise, maken ze het verschil door een waardevolle bijdrage leveren als het gaat om de strategie en langetermijnplanning.”

Als executive coach begeleidt Robbert CFO’s en financieel directeuren. “Het is voor leiders belangrijk om te leren omgaan met de uitdagingen die leiderschap met zich meebrengt. Dit geldt zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. Ik geef executives inzicht in hun blauwdruk gedrag. Dit gedrag is veelal vroeg aangeleerd als beschermingsmechanisme echter is oud gedrag op nieuwe situaties niet effectief. Wat is je behoefte? En met welk gedrag zou je dat wel kunnen bereiken? Anders blijven ze onbewust automatisch reageren op triggers die ze onderweg tegenkomen. Dat vraagt wel om zelfonderzoek, expert worden van jezelf. Wat is mijn missie? Wat geloof ik over mezelf (identiteit). Heb ik mijn waarden helder? En welke overtuigingen heb ik? Door hier bewust van te worden en opnieuw naar te mogen kijken, kun je je blauwdruk gedrag gaan loslaten en worden wie echt je bent.”

Doorlopende leerlijn

Robbert en Marc blijven zichzelf ook voortdurend ontwikkelen, en werken samen met kennispartners, om relevante kennis naar Agium te brengen die waardevol is voor de doelgroep. Robbert. “Momenteel richt ik mij op intuïtief coachen. Door zelf trainingen en opleidingen te volgen, kan ik de opgedane kennis ook toepassen in de praktijk voor onze klanten.” Marc voegt toe: “In essentie werken wij samen met organisaties aan praktische oplossingen voor alle veranderingen binnen de organisatie, of het nu gaat om systemen, processen of mensen. Robbert is de executive coach voor de CFO, waarbij hij hem of haar stimuleert om na te denken over persoonlijke uitdagingen, maar ook over de uitdagingen voor het team. Bovendien coachen en trainen we teams én begeleiden we

de individuen binnen die teams. Zo kunnen alle lagen binnen de organisatie zich blijvend inzetten voor het welzijn van de organisatie.”

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.