“Op zoek naar wat de opdrachtgever nodig heeft, niet naar wat hij vraagt”

Ernst Berkhout en Ron Duijn zijn business consultants bij Agium die zich binnen hun advieswerk richten op project- en programmamanagement. Ze helpen bedrijven om beter samen te werken en financiële transformaties in gang te zetten. “We hebben beiden veel vlieguren gemaakt in leidinggevende financiële functies en adviseren dus niet zozeer vanuit het boekje, maar vanuit onze praktijkervaring. Dat is wat Agium Business Consultants bindt”, vertelt Ron.

Een financiële transformatie heeft voor Agium altijd te maken met drie componenten: de mens, het proces en het systeem/de data. Als je die op de juiste manier inzet, krijg je een succesvolle transformatie. “Daarbij kun je denken aan een fusie tussen twee bedrijven, het opzetten van een shared service center, de implementatie van een nieuw systeem of het verbeteren van de project control”, legt Ernst uit. Het gaat daarbij altijd om denken én doen. “Wij blijven niet steken in PowerPoints en theorieën, maar gaan vooral aan de slag en brengen een organisatie naar een hoger niveau.”

Loodsman

Ron vult hem aan: “Waar ik finance enorm als blauw ervaar, zijn Agium’ers bovengemiddeld mensgericht. We bieden de human kind of finance. We zijn niet dogmatisch in onze aanpak. Met een open houding komen wij binnen en gaan eerst goed in gesprek. Wat speelt er? Wat willen jullie? We zijn niet geneigd het stuur over te nemen, maar zijn copiloot. Of loodsman. We nemen het stuur niet uit handen, maar brengen expertise in.”

Ernst en Ron hebben beiden leidinggevende rollen in finance gehad. En zaten dus zelf ook op de stoel van de opdrachtgever. Ernst vertelt: “Ik heb veel consultants over de vloer gehad. Zij vertellen op een andere manier wat je eigenlijk al wist of komen met moeilijk toepasbare oplossingen. Wij willen het echt samen met de opdrachtgever doen en zijn pas tevreden als het werkt.”

De 3 r’s

Ernst past graag de welbekende drie r’s toe in opdrachten: rust, reinheid en regelmaat. Ernst: “Is er geen planning? Dan gaan we die maken. Spreken mensen elkaar niet op regelmatige basis? Vanaf nu wel. Dan krijgt een project een ‘hartslag’ en krijgt het een plek in de organisatie. Een project is geen verzameling wilde activiteiten, maar een gestroomlijnde set acties, waarbij mensen gericht aan de slag gaan. Projecten starten vaak spontaan met een wild idee, waarna mensen gaan rennen. Maar: wat is het doel? Wanneer moet het klaar zijn? Hoeveel mag het kosten? Wat moet er precies gebeuren? Daar zijn wij sturend en coachend in, maar niet dogmatisch.”

De bouwplaats op

Om wat voor opdrachten gaat het dan? Ron: “Recent stond ik om 8.00 uur bij een bouwproject in de Botlek, om te praten met projectleiders, uitvoerders en een projectcontroller. De organisatie wil de project control verbeteren. Daar moet je niet theoretisch op het hoofdkantoor over blijven praten, maar je moet de bouwplaats op.” Voor de bouwfirma sprak hij 32 stakeholders op alle hiërarchische niveaus. Op die manier kreeg hij een goed beeld van wat het werkelijke probleem is en kon hij een plan maken. “Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol traject is dat een opdrachtgever geen verrassingen krijgt aan het einde van de rit. Hij moet altijd zicht houden op de

voortgang, het resultaat en de impact van een opdracht. We leggen dan ook altijd uit waarom we bepaalde stappen zetten. Een van mijn opdrachten daar was het opstellen van een profiel van projectcontrollers: wat doen ze precies? Hoe vaak zijn zij op de bouwplaats? Zo stuurt een baggermaatschappij projectcontrollers ieder half jaar een week op een baggerschip mee, zodat ze weten wat daar speelt.”

De vraag achter de vraag

Bij veel opdrachten gaat het ook om de zoektocht naar de echte vraag die er leeft. Ernst: “We proberen te doen wat de opdrachtgever nodig heeft, en dat is niet altijd wat hij vraagt. Een CFO gaf aan dat het bedrijf een nieuw systeem wilde ter vervanging van het administratieve ERP-systeem. Kun je dat regelen? Hij zag het als een simpele softwarewisseling. We zijn nu in gesprek met de mensen op de werkvloer. Eerst moeten de werkprocessen op orde zijn, dan pas de systemen!”

Ook Ernst kan vele voorbeelden aanhalen. Een IT-telecombedrijf had enige tijd terug nog geen financiële afdeling. “Aan de DGA heb ik het belang daarvan duidelijk gemaakt. Vervolgens heb ik die afdeling opgezet en deed ik projectmanagement van de systeemintegratie: een structuur opzetten, activiteiten bepalen, deadlines stellen en een meetings-routine organiseren. Opnieuw de 3 r’s. De DGA vond dat heerlijk. ‘Dat doe ik normaal nooit’ zei hij.”

‘Doenende’ adviseurs

Wat is er nou zo Agium aan al deze opdrachten? Volgens beide mannen gaat het om de praktische ervaring. “We zijn geen mooipraters of theoretici, maar komen uit de praktijk. We zijn ‘doenende adviseurs’. We brengen wel een theoretisch kader in, maar het moet in de praktijk werken”, legt Ron uit. “Agium is echt een tribe. Over twee weken geef ik een avond les aan onze Young Agium professionals. Super leuk om te doen! Dat hoort er ook bij voor iedere Agium consultant: je kennis overdragen. Normaal zijn finance-medewerkers introverte mensen, die zich achter hun laptop verschuilen. Ik vind het leuk om van finance een actieve medespeler van de business te maken. Dat vraagt soms de nodige begeleiding van medewerkers.”

Ron Duijn startte in maart 2023 bij Agium. Hij heeft een passie voor financiële transformaties en wil graag het niveau van finance binnen organisaties verhogen. Daarnaast richt hij zich op het verder helpen van Agium Business Consultants.

Ernst Berkhout bloeit op als hij een nieuwe omgeving leert kennen en naar een hoger niveau kan helpen tillen. Dat doet hij graag samen met een groep collega’s vanuit Agium. Ook hij richt zich op het verder ontwikkelen van Agium Business Consultants.

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.