De toekomst van ons werk

Financiële transformatie

Digitalisering als krachtmeting tussen mens en machine, kansen voor je Finance Team!

Binnen Agium denken we graag na over de toekomst van werk. Inmiddels is nadenken over hoe ons werk er in de toekomst uit gaat zien bijna een vakgebied geworden, aangevoerd door McKinsey onderzoeken. Hieruit blijkt dat tot een derde van de werknemers door automatisering ander werk zal moeten gaan doen.

Optimisten zien mooie uitdagingen en wijzen erop dat verandering de enige constante is als het gaat over hoe we werken. Pessimisten zien eerder een beslissende krachtmeting tussen mens en machine, waarin we bewuste keuzes moeten maken om ervoor te zorgen dat onze maatschappij intact blijft.

Tegelijk wordt er ook steeds meer van de financial verwacht. Organisaties willen agile en data gedreven werken en verwachten dat Finance hier een rol in speelt. Hier ligt een enorme kans en een uitdaging.

Bij Agium zijn we altijd realistisch en willen we aan de slag met het klaarstomen van de financiële functie voor de toekomst. We richten ons daarbij enerzijds op de toepassing van digitalisering en automatisering, anderzijds richten we ons op de ontwikkeling van de rol van de Finance professional.

Digitalisering, Automatisering en Robotisering

Digitalisering, automatisering en robotisering zijn drie begrippen die dicht bij elkaar liggen. Het effect van alle drie is dat minder inzet van medewerkers nodig is en gestructureerd -doorgaans saai- werk steeds zeldzamer wordt. Financials zijn vaak aanjagers van het automatiseringsproces en zijn nauw betrokken bij selectie en implementatie van Enterprise Resource Planning (ERP) systemen.

Robotisering met behulp van Robotic Process Automation (RPA) software zorgt voor een enorme versnelling van dit proces, doordat met behoud van bestaande systemen werkprocessen veel sneller dan tot nu toe mogelijk was, geautomatiseerd kunnen worden. Dit lijkt een bedreiging, maar is tegelijk een kans.

Het bouwen van RPA-oplossingen vereist IT-vaardigheden, maar is met goede training ook bereikbaar voor medewerkers zonder software development achtergrond. Dit biedt perspectief voor de Financial die in een RPA-project traditionele rollen op kan pakken met de focus op analyse en verbetering van processen. Maar ook de uitdaging aan kan gaan om de oplossingen zelf te realiseren.

Met Business Intelligence op weg naar de data gedreven organisatie

Overzichtjes en plaatjes maken in Excel is door de inzet van Business Intelligence (BI) ook geen dagtaak meer. Tegelijk is de hoeveelheid data enorm toegenomen en dat betekent zeker niet automatisch meer inzicht en een betere grip op de business. De uitdaging is om de data in te zetten om betere beslissingen te nemen.

De Financial kan een leidende rol spelen bij de implementatie van BI. De technische vaardigheden die nodig zijn voor het ontsluiten van data en het ontwikkelen van datamodellen kan worden ontwikkeld of worden ingekocht. Het ontwikkelen van KPI’s en dashboards, het inrichten van het besturingsmodel en het analyseren van de data horen bijna vanzelfsprekend in het takenpakket van de business controller.

Met de ontsloten data kan de controller ook bijdragen aan het vergroten van de grip op de organisatie. Forecasting gaat verder dan budgetteren en moet ertoe bijdragen dat veel frequenter bijgestuurd kan worden. De business controller is aan zet voor het ontwikkelen van een goed forecasting model.

Tot op zekere hoogte zullen de doorgaans aanwezige Excel vaardigheden hiervoor voldoende zijn, maar de lat ligt steeds hoger. Predictive analytics vereist kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek artificial intelligence – een voor de financial vaak nieuwe tak van sport.

Kansen spotten voor je team of organisatie

Om relevant te blijven mag de toolbox van de Financial wat ons betreft worden aangevuld met een flinke dosis vaardigheden op het gebied van Robotic Process Automation, Business Intelligence en data analytics. Maar het gaat niet alleen om hard skills.

Doordat processen steeds meer geautomatiseerd worden, ontstaat er tijd en ruimte om aandacht te geven aan analyses en het adviseren van de business. Impact hebben, vereist echter meer dan alleen het maken van briljante analyses. Effectief communiceren, overtuigend adviseren en samenwerken zijn complementaire vaardigheden die minstens zo belangrijk zijn om het verschil te kunnen maken.

Over de toekomst zijn wij optimistisch, vooral voor Financials die zichzelf ontwikkelen, hun ambities realiseren en iedere dag opnieuw laten zien dat ze waarde kunnen toevoegen.

Meer weten?

Is jouw interesse in het thema financiële transformatie gewekt? Lees dan ook eens onze drieluik over AI door onze Directeur Corporate Accounts & Business Development Wim Verheij.

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze collega’s.