NIEUW: Public Finance

ANG Public Finance is gespecialiseerd in dienstverlening voor overheden, zoals gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en ook in samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties die werken conform de ‘Besluit Begroting Verantwoording’ (BBV) voorschriften.
Tel hier de 20 jaar financiële en detacheringsexpertise van Agium bij op en de uitkomst is finance professionals die ook bij organisaties in de publieke sector het verschil maken.
Wij openen je ogen en zorgen ervoor dat je een succes maakt van de veranderingen waarmee je wordt geconfronteerd. Jij kunt die verandering zélf zijn, als je het wilt…

Be the change

Agium is de partner die verder gaat dan financiële detachering en helpt je om een toekomstbestendige organisatie te creëren. Wij openen je ogen en zorgen ervoor dat je een succes maakt van de veranderingen waarmee je wordt geconfronteerd. Jij kunt die verandering zélf zijn, als je het wilt...
Blogs

Sustainability meer dan ooit van invloed op werkzaamheden CFO

Feike Sijbesma, voormalig CEO van DSM, zei het al: “Als je nu nog blijft sturen op alleen maar winst maken, dan ben je over tien jaar out of business. Je verliest het vertrouwen van stakeholders, klanten gaan zich van je vervreemden en de jonge generatie wil niet meer bij je werken.” Ook CFO’s ontkomen er niet aan om aandacht te geven aan duurzaamheid. De invloed die dat heeft op je functie vormde de rode draad tijdens een door Agium georganiseerde bijeenkomst op 14 april 2022 in het landelijke Woubrugge.

Blogs

Balanceren tussen profit en purpose

Noud Tillemans is CFO bij Fairphone, producent van de meest eerlijke en duurzame telefoon ter wereld. Een telefoon die je open kunt maken en waar je onderdelen van kunt verwisselen of hergebruiken. Zodat je je Fairphone zo lang mogelijk blijft gebruiken. Waar Samsung en Apple iedere twee jaar een nieuwe telefoon aanbieden, wil Fairphone juist dat je zo lang mogelijk met je ‘oude’ telefoon doet.

Blogs

Sustainability: onontkoombaar goed voor iedere onderneming

Han Mesters, sectorbankier zakelijke dienstverlening bij ABN-AMRO, belichtte de onontkoombaarheid van sustainability aan de hand van een aantal economische trends. Banking for better, for generations to come is hoe de grootbank haar eigen duurzame aanpak benoemt. ABN-AMRO baseert haar banking for better-aanpak op drie pilaren: CO2-reductie, circulaire transitie (de hoeveelheid restafval minimaliseren) en sociale transitie (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen).

Welke expertise versterkt jouw organisatie?

Olaf Poot
Regiodirecteur Zuid
+31 (0)6 5466 3962
Breda