Kwetsbaar leiderschap, leiderschap in vertrouwen

Kwetsbaar leiderschap

Paradoxale kenmerken die zorgen voor vertrouwen

Een CFO vertelde me hoe hij werkt aan vertrouwen. Zowel naar zijn commissarissen, zijn direct reports en eigenlijk de hele organisatie. Hij ziet zichzelf als een stevig acterende CFO die een directe en eerlijke boodschap niet schuwt. Door dat te combineren met transparantie en authenticiteit – kenmerken van kwetsbaarheid – ervaart hij veel vertrouwen in zijn team en bij stakeholders. Hij geeft aan transparant te zijn en tegelijk niet naïef. Transparantie gaat wat mij betreft over openheid van zaken geven, over wat relevant is voor de ontvanger en zijn of haar functioneren.

In termen van gedrag geeft hij direct feedback, is hij transparant over zijn bedoelingen en eigen zeker- en onzekerheden. De manier waarop hij daar mee omgaat past bij zijn persoonlijkheid. Mensen voelen in het proces dat je niets voor ze achterhoudt. Niet over je agenda of hoe je over ze denkt en je jezelf laat zien. Dat maakt dat je voorspelbaar wordt en dat geeft mensen veiligheid en vertrouwen.

(Zelf)vertrouwen en kwetsbaarheid in balans

Terwijl je je kwetsbaar opstelt, is de angst van veel mensen dat je als ‘zwak’ wordt gepercipieerd. Hoe houd je die balans? Muriel Wilkins (Harvard business review – coaching real leaders) zegt dat een balans een tegenstelling impliceert. Als het één hoog is, is het ander laag. Maar, als je ze beschouwt als complementair, dan creëer je een heel ander vertrekpunt. Stel je dus vol vertrouwen kwetsbaar op.

Kwetsbaarheid wordt wel geassocieerd met zwakte. Brené Brown verwoordt het zo: “Kwetsbaarheid is de moed om jezelf te laten zien en gezien te worden”. Het laat ons inzien dat kwetsbaarheid niets te maken heeft met zwakte en juist met lef, met vertrouwen ofwel confidence.

Confidence, opgebouwd uit ‘con’ (met) en ‘fide’ (faith / geloof) betekent kortweg ‘met geloof’. Geloof in het geen wat nog niet is gezien. Het gevoel dat het goed is door te gaan. In het vertrouwen dat wat er ook gebeurt, zelfs anders dan het plan, je in staat bent er mee om te gaan. Dat is overigens iets heel anders dan roekeloos gedrag.

Als leider creëer je meer vertrouwen als je kunt benoemen wat je niet weet en om hulp vraagt als dat nodig is. Ook hier gaan kwetsbaarheid en het creëren van vertrouwen weer samen.

“So when we put it all together, confident vulnerability is the “courage to show up and be seen” even when you don’t know exactly what will happen next – whether they will like you, whether you’ll close that deal, whether your presentation will go well, whether you’re going to get that promotion and so on.” – Muriel Wilkins

Als de ander zich kwetsbaar opstelt

Wanneer een gesprek zich toespitst op vertrouwen, de ander zich kwetsbaar opstelt en transparant is, ontvang je belangrijke informatie. En dat is vaak informatie die (onverwacht) anders is. Deze informatie geeft je de gelegenheid in te spelen op een situatie of een behoefte.

De kwetsbaarheid, transparantie van de één brengt een verantwoordelijkheid bij de ontvanger. Als je tenminste niet wil dat de informatiestroom opdroogt. Onze reactie op onverwacht (slecht) nieuws is vaak primair en dat kan de ander afschrikken. Afschrikken nog eens open en eerlijk te zijn over een situatie. Dus ‘stop – denk – doe’. Neem de tijd voor een constructieve reactie die bijdraagt aan de oplossing en de informatiestroom gaande houdt. Die constructieve reactie kan na twee keer goed doorademen nog steeds stevig en authentiek zijn.

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.

Liever direct en persoonlijk contact?

Bel of e-mail met
Robbert van Adrichem