Zo geef je data gedreven je financiële functie toekomstbestendig vorm

De financiële afdeling stippelt vaak zijn eigen pad uit. Immers: wie weet beter waar Finance & Control heen moet dan Finance & Control zélf? Niet eens een heel onlogische gedachtegang. Echter, het organisatie-brede draagvlak voor verandering ontbreekt hiermee. Daarom is de eerste stap: neem, in het bepalen van de toekomstige rol van de financiële functie, ook de overige (interne en eventueel externe) stakeholders mee.

Zoals we eerder concludeerden, ziet de toekomst van de financiële functie er binnen iedere organisatie anders uit. Het enige wat als een paal boven water staat, is dat de traditionele rol van bookkeeper meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar goed, dat gezegd hebbende; hoe geef je dit organisatie-specifieke toekomstbeeld dan concreet en praktisch vorm? Op die vraag geeft Wim Verheij hier antwoord.

360 graden-beeld van finance ontbreekt nu nog

Zo krijg je een volledig (360 graden-)beeld van hoe de complete organisatie naar het functioneren van Finance & Control kijkt. En welke rol zij in de toekomst voor Finance & Control zien weggelegd. En dat complete beeld is écht nodig. Uit onderzoek van KPMG blijkt bijvoorbeeld dat maar liefst 83 procent van de CFO’s tevreden is over de financiële functie, terwijl de CEO’s een stuk kritischer zijn. Van hen is ‘slechts’ 44 procent tevreden.

Mijn punt draait niet om wie er wel tevreden is en wie niet. Wie op onderzoek uitgaat, vindt eenvoudig publicaties die juist compleet tegenovergestelde resultaten presenteren. Zoals een recentelijk onderzoek van Gartner op zijn beurt uitwijst dat ook wat betreft prioritering van verandering, de CEO en CFO er ieder een andere visie op nahouden. Waar de CFO’s groei realiseren als belangrijkste prioriteit zien, leggen CEO’s veel meer de nadruk op efficiëntie.

Waar het wel om gaat, is dat men zelfs bínnen een organisatie met een heel andere blik naar Finance & Control kan kijken. En dat het juist daarom zo belangrijk is om ook de rest van de organisatie mee te nemen, wanneer je een toekomstbestendige route voor de financiële functie gaat vormgeven.

Vijf aandachtspunten voor finance zelf

In het onderzoek onder de finance professionals (o.a. Finance Operations, Planning & Control en de CFO) brengen we met gerichte vragen vijf aandachtspunten in kaart:

  1. Finance & Control operations. Hoe waarderen jullie je Finance & Control-werkzaamheden?
  2. Verbetervermogen. In welke opzichten kan Finance & Control zichzelf verbeteren? En hoe kan Finance & Control meer waarde toevoegen aan de organisatie als geheel?
  3. IT-focus. In hoeverre denk je dat Finance & Control in staat is om digitale middelen te omarmen en daarmee een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van Finance & Control en de rest van de organisatie?
  4. Strategische rol. Hoe moet Finance & Control het management helpen om naar de toekomst te kijken?
  5. Persoonlijke ontwikkeling & accountability. Hoe verandert dit alles de rol van Finance & Control? En is Finance & Control in staat om die rol te verbinden? Valt dit te ontwikkelen, of moeten we kennis en kunde binnenboord halen?

Drie aandachtspunten voor de andere stakeholders

De vragen voor de andere (interne en externe) stakeholders focussen zich binnen het raamwerk op drie andere aandachtsgebieden.

  1. Rol als businesspartner. In welke mate biedt Finance & Control de organisatie ondersteuning bij het realiseren van uitdagende projecten?
  2. Rol als informatie-expert. In hoeverre draagt Finance & Control bij aan de informatiebehoefte van de specifieke stakeholders? Is die informatiebehoefte puur financieel, of is die behoefte veel breder?
  3. Rol als uitvoerder. Hoe kijkt de stakeholder naar het functioneren van de financiële functie?

Visie op basis van data

Vullen alle betrokkenen deze vragenlijst, die betrekking heeft op hoe Finance & Control er nu voor staat en hoe ze denken dat dit er over een paar jaar uit moet zien, in? Dan levert dat een compleet beeld op. Zeker in combinatie met kwalitatieve interviews. Dan kunnen we op zoek naar één toekomstbestendige rol van de financiële functie. Een visie waar de gehele organisatie achterstaat.

Ook ontdekken we, aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve data uit ons onderzoek, hoe volwassen de financiële functie eigenlijk is. We hanteren hiervoor de vier stadia van De Waal & Bilstra. Van de traditionele boekhouder (stadium 1) tot een efficiënte (stadium 2), leidende (stadium 3) of zelfs hoog-presterende financiële functie (stadium 4). Waar staat je finance functie nu? En waar willen jullie over een aantal jaar staan?

Samen plannen maken, herijken en serieus ontwikkelen?

Die ambities breken we op in meer behapbare jaar- en kwartaalplannen, waar we ieder kwartaal weer op terugblikken. Herijken, of de ooit vastgestelde volwassenheidsambities nog overeind staan. En of de route die we bewandelen nog wel de juiste is. Zo ben je serieus bezig met ontwikkelen.

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.

Wil je samen met ons aan de slag?

Bel of e-mail met
Wim Verheij