Positieve verandering door kennisdeling

Agium creëert sinds 2002 waardevolle impact door effectieve verbindingen aan te gaan met ambitieuze opdrachtgevers en gedreven financiële professionals.
Agium gaat als partner verder dan financiële detachering en helpt je om al je ambities te realiseren.
Dit doen we via onze zes expertises en door kennis te delen.
De Agium Kennisbank opent je ogen en zorgt ervoor dat jij een succes maakt van de veranderingen waarmee je wordt geconfronteerd.
Laat je inspireren door onze relevante blogs, whitepapers en medewerkersverhalen.

Starten met je eerste baan: de negen gouden tips en tricks van Nadia Koubai

Je hebt je opleiding achter de rug en begint aan je eerste baan als finance professional. Waar moet je dan allemaal op letten? Hoe bereid je je voor? Hoe stel je je op? Nadia Koubai bereidt je voor op een goede start.

Agium hostte een sessie over data transformatie tijdens CFO Dag 2023

Tijdens de CFO Dag 2023 hostte Agium een sessie over data transformatie. Deze sessie richtte zich op dilemma's waarmee CFO's en hun datateams te maken krijgen bij hun transformatie.

Hoe overleef je een crisis? Ron Duijn over waardevolle lessen uit Covid-19

Een CFO vertelde me dat Covid-19 het bedrijf waar ze werkte dicht naar de afgrond had gebracht. Maar vooral ook wat voor waardevolle lessen ze als gevolg van deze crisis had geleerd.

Bezint eer je begint: Community Manager Michael van Asperen over RPA

Neem je processen regelmatig onder de loep en bedenk wat je met bestaande middelen kunt verbeteren en waar het niet kan moet je misschien RPA toe gaan passen, maar niet ten koste van alles.

Drieluik AI door Wim Verheij: de potentiële valkuilen van Artificial Intelligence

Artificial Intelligence oftewel AI is een containerbegrip voor het aanleren van software om beslissingen te nemen, net zoals een mens dat zou doen. In dit artikel: de potentiële valkuilen van AI.

Drieluik AI door Wim Verheij: hoe pas je AI toe binnen finance?

Ook bij Agium volgen we ontwikkelingen op AI-gebied op de voet. In een serie van drie artikelen gaat Wim Verheij er dieper op in. In dit artikel: hoe pas je AI toe binnen finance?

Drieluik AI door Wim Verheij: wat is het en wat kun je ermee?

Ook bij Agium volgen we ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence op de voet. In een serie van drie artikelen gaat Wim Verheij er dieper op in. In dit artikel: wat is AI en wat kun je ermee?

The Future of Finance: in gesprek met Robbert Huigen, CFO van Yolt Group

Wat is de huidige positie van Finance? En welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de financiële afdeling binnen organisaties toekomstbestendig te maken en te houden? In gesprek met Robbert Huigen

Datagedreven financials werven vóór hun afstuderen: Strategic Sourcing

Een datagedreven financial is goud waard. De concurrentiestrijd om deze mensen binnen te halen is groot. Agium werft daarom op een bijzondere manier de juiste kandidaten door Strategic Sourcing.

Podcast Today’s CFO; Changing the Game

Er is heel veel wat je niet kunt beïnvloeden. Accepteer dat en kijk hoe je ermee om kunt gaan. Waar zit jouw energie? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen?

Masterclass: belangrijke blunders en valkuilen bij een ERP-implementatie

ERP-trajecten zijn even belangrijk als complex. Een ‘bedrijfsmatige openhartoperatie’ noemen sommigen het ook wel. Daarin wil je dat er zo weinig mogelijk – liefst niets – misgaat. Tijdens de masterclass ‘Tien blunders bij een ERP-implementatie’ ging Wim Verheij, Directeur Agium Digital, met Thomas de Haas (Groot Techniek) en Gert-Jan Kroezen (A. Vogel) in op de grootste valkuilen en blunders rondom ERP-implementaties.

Blauwdruk gedrag van financials is blauw en druk

CFO’s geven aan vaak te druk te zijn om hun visie op finance te realiseren. Daarbij cijferen ze finance letterlijk weg ten opzichte van de business. Onder druk is dit het blauwdruk gedrag wat we zien; blauw en druk. Dit bleek tijdens het Agium Futurizing Finance Diner, gemodereerd door Michael van Asperen.

Ambtenaar van de Toekomst voor het Financiële Domein

Wat gebeurt er als je finance adviseurs, finance managers, business controllers en beleidsadviseurs uit de publieke sector bij elkaar zet? Met thema’s als de impact van een crisis op de bedrijfsvoering, de betekenis van automatisering voor de organisatie en talentontwikkeling van public finance professionals? Gegarandeerd inspirerende gesprekken en nieuwe inzichten.

Generatie Z op de werkvloer

Het lijkt alsof ze niemand spreken, maar ze staan in contact met letterlijk de hele wereld. Ze ademen technologie, vinden diversiteit vanzelfsprekend, willen onafhankelijk zijn én uitgedaagd worden. Mede door de snelle maatschappelijke veranderingen, verschilt de nieuwste generatie die nu de werkvloer opstroomt veel van oudere generaties. Hoe gaan we het beste om met jongeren op de arbeidsmarkt?

Data storytelling: de kracht van combineren

Inmiddels kunnen we er niet meer omheen. Digitale transformatie, data driven, dashboarding, maar ook data storytelling is hot. Maar hoe werkt data storytelling precies? Waar focus je je op? Hoe pak je de aandacht, en vooral: hoe houdt je de aandacht vast? Wim Verheij, Directeur Digital bij Agium adresseerde tijdens de Masterclass ‘Data Storytelling’ het belang van data storytelling en gaf een aantal praktische inzichten en -tips.

Kwetsbaar en stevig leiden in vertrouwen

Een CFO vertelde me hoe hij werkt aan vertrouwen. Zowel naar zijn commissarissen, zijn direct reports en eigenlijk de hele organisatie. Hij ziet zichzelf als een stevig acterende CFO die een directe en eerlijke boodschap niet schuwt. Door dat te combineren met transparantie en authenticiteit - kenmerken van kwetsbaarheid - ervaart hij veel vertrouwen in zijn team en bij stakeholders. Maar hoe doet hij dat?

“Van starten bij de oplossing, naar begrijpen van de vraag”

Sylvester Persoon, Agium Business Specialist, traint bedrijven in continu verbeteren (continuous improvement). Het resultaat? Optimaal functionerende financiële afdelingen die een duidelijke rol hebben in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Bovendien leidt continu verbeteren tot meer betrokkenheid en werkplezier én minder ziekteverzuim. Op 16 juni vond er bij Agium een masterclass continuous improvement plaats. Eén van de klanten, Jacobs Douwe Egberts, vertelt wat dit hun organisatie heeft gebracht.

Zo geef je data gedreven je financiële functie toekomstbestendig vorm

De financiële afdeling stippelt vaak zijn eigen pad uit. Immers: wie weet beter waar Finance & Control heen moet dan Finance & Control zélf? Niet eens een heel onlogische gedachtegang. Echter, het organisatie-brede draagvlak voor verandering ontbreekt hiermee. Daarom is de eerste stap: neem, in het bepalen van de toekomstige rol van de financiële functie, ook de overige (interne en eventueel externe) stakeholders mee.

Sustainability meer dan ooit van invloed op werkzaamheden CFO

Feike Sijbesma, voormalig CEO van DSM, zei het al: “Als je nu nog blijft sturen op alleen maar winst maken, dan ben je over tien jaar out of business. Je verliest het vertrouwen van stakeholders, klanten gaan zich van je vervreemden en de jonge generatie wil niet meer bij je werken.” Ook CFO’s ontkomen er niet aan om aandacht te geven aan duurzaamheid. De invloed die dat heeft op je functie vormde de rode draad tijdens een door Agium georganiseerde bijeenkomst op 14 april 2022 in het landelijke Woubrugge.

Balanceren tussen profit en purpose

Noud Tillemans is CFO bij Fairphone, producent van de meest eerlijke en duurzame telefoon ter wereld. Een telefoon die je open kunt maken en waar je onderdelen van kunt verwisselen of hergebruiken. Zodat je je Fairphone zo lang mogelijk blijft gebruiken. Waar Samsung en Apple iedere twee jaar een nieuwe telefoon aanbieden, wil Fairphone juist dat je zo lang mogelijk met je ‘oude’ telefoon doet.

Sustainability: onontkoombaar goed voor iedere onderneming

Han Mesters, sectorbankier zakelijke dienstverlening bij ABN-AMRO, belichtte de onontkoombaarheid van sustainability aan de hand van een aantal economische trends. Banking for better, for generations to come is hoe de grootbank haar eigen duurzame aanpak benoemt. ABN-AMRO baseert haar banking for better-aanpak op drie pilaren: CO2-reductie, circulaire transitie (de hoeveelheid restafval minimaliseren) en sociale transitie (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen).

4 lessen en 3 handvatten waarmee je de toekomst van je finance-organisatie bepaalt

Hoe staat de toekomst van de financiële functie er nu voor, ten opzichte van vijf jaar geleden? Welke voorspellingen blijken terecht, en welke waren - met terugwerkende kracht – toch iets te ambitieus? Is die toekomst eigenlijk voor iedereen binnen Finance wel hetzelfde? En zo niet, hoe geef je jouw eigen toekomst dan concreet vorm? Wim Verheij gaat in op de toekomst van de financiële functie, aan de hand van 4 lessen en 3 handvatten.

Interview Frans den Houter, CFO BAM, verhaal naar een Financieel gezond bedrijf

Frans den Houter, CFO van de Koninklijke BAM Groep. Hij sprak de afgelopen jaren niet veel in het openbaar gedurende zijn strijd, over zijn strijd. Een strijd die hij de afgelopen twee jaar streed. Dat deed hij met een groter team professionals binnen BAM, en sinds september 2020 met CEO Ruud Joosten. Samen op de brug om BAM van woeste baren naar rustiger vaarwater te brengen. Welke verhalen hebben geholpen waardoor BAM nu weer vooruit kan kijken? Wat was, retrospectief, de succesformule van die verhalen?

Finance transformation bestaat niet

Vele CFO’s en consultants zagen voor zich hoe de financiële functie zou transformeren. 15 jaar later praten we nog steeds over het onderwerp. Deze discussie heeft de afgelopen jaren wel een toevoeging gekregen door het woord ‘digital’. Tijdens de kerstperiode, wanneer de gedachten vrij door het hoofd gaan, vroeg ik mij af; “waarom hebben we het hier na 15 jaar nog over?”. Is finance nu wel, niet of half getransformeerd? Of worden we meegezogen in iets wat helemaal niet kan?

Op een vernieuwende wijze naar businesscases kijken: de cruciale rol van de CFO

Het begrip ‘business value’ gaat vandaag de dag véél verder dan het antwoord op de vraag hoeveel een investering in termen van omzet opbrengt. Toch zien we veel organisaties worstelen met manieren om de business value helder te definiëren en formuleren. Een goed uitgewerkte businesscase biedt uitkomst, mits breder ingestoken. Een paradigma shift, waarbinnen – in onze ogen - de CFO een cruciale rol vervult.

De financial van de toekomst vorm je niet langs een meetlat, maar zet je centraal

Het contrast kan zowat niet groter zijn: het vooroordeel ‘saai’ dat vroeger nog weleens op finance werd geplakt, is getransformeerd in een torenhoog verwachtingspatroon. Het bedrijfsleven ziet finance professionals vandaag de dag als supermannen en -vrouwen, die vaardigheden en kennisgebieden vereenzelvigen die mijlenver uit elkaar leggen...

Hoe gaat de CFO alles waarmaken?

De afgelopen jaren heb ik veel discussies georganiseerd en meegemaakt als het gaat om de ontwikkeling van de Finance Functie en het profiel van de CFO. Onlangs kwam het ‘CFO van de toekomst’ profiel van de VRC uit en kwam ik een paper tegen van een headhunter over hetzelfde onderwerp. Lees je mee over wat mij opvalt?

Met drie tips van ad-hoc klusjes klaren en brandjes blussen naar Continuous Improvement

Het is een beetje het kip-en-ei-probleem: organisaties willen wel continu verbeteren, maar de bestaande, vaak verouderde, werkwijzen en systemen maken dit onmogelijk. Werkzaamheden kosten vaak veel tijd en energie, terwijl veel medewerkers steeds weer de bedrijfsvoering in worden getrokken om ad-hoc taken op te pakken. Om Continuous Improvement succesvol in te voeren, zijn veranderingen noodzakelijk. Wij geven je drie tips, zodat je direct met continu verbeteren aan de slag kunt!

In het onderlinge gesprek ligt dé oplossing voor onze uitdagingen

Het was ongeveer een jaar geleden dat ik weer eens samenzat met Agium-oprichters Stephan Persoon en Robbert van Adrichem. Even een kop koffie drinken. Gewoon, om te horen waar de heren allemaal mee bezig waren...

De talentvolle moderne financial is wendbaar en daarmee fit for purpose

We leven in een kennismaatschappij, waarbinnen data een steeds belangrijkere rol spelen. ‘Meten is weten’ wordt ‘meten is winnen’. Niet alleen om het hier en nu in kaart te kunnen brengen, maar ook om te weten wat ons in de toekomst te wachten staat. Met kennis als een hygiënefactor, is vooral wendbaarheid cruciaal, wil je als financial fit for purpose zijn en op die manier waarde toe blijven voegen aan je organisatie.

De resultaten zijn binnen: Finance moet luisteren en leren

Elk jaar publiceert Finance on a Mission, een samenwerking tussen meerdere vooraanstaande financiële instellingen in Nederland, een rapport over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen in de financiële sector. Het rapport van dit jaar is mede opgesteld door het team van Agium en we spraken hierover met Robbert van Adrichem, oprichter van het bedrijf. Hij vertelde ons over de verrassingen en leerpunten van het rapport van dit jaar.

Exclusieve samenwerking Agium & The Hague Executive Campus

Ambieer jij een carrière als Project Controller? Samen met opleider The Hague Executive Campus (THEC) maakt Agium het verschil in jouw ontwikkeling. Door de exclusieve samenwerking met THEC biedt Agium jou een tweejarig -in company- Post-HBO programma, geaccrediteerd door Avans plus.

ONDERZOEK: ‘Finance in the Digital Era – Klant gedreven Finance’.

Agium versterkt het onderzoek over ‘Klant gedreven Finance’ – dit keer het thema van het jaarlijkse onderzoek naar de stand van de Finance transformatie. In dit onderzoek worden meer dan 175 CFO’s, finance executives en executives van functies als Marketing, Sales, Supply Chain, ICT en HR uit het hogere kader ondervraagd.

Klant gedreven finance een zegen voor je klanten en je eigen organisatie

Laatst verzorgde mijn collega Sylvester Persoon namens Agium een breakout-sessie tijdens de najaarseditie van Finance on a Mission. Het thema van de dag: ‘Klant gedreven finance’. Een verhelderend thema, want de termen ‘klantvriendelijk', ‘klantgericht’ en ‘klant gedreven’ worden nog vaak als synoniemen van elkaar gebruikt. Terwijl ze niet exact hetzelfde zijn, toch?

Lean in Finance: de Financial Controller net zo belangrijk als de Business Controller

Vol enthousiasme vertel je op verjaardagen dat je werkzaam bent als Business Controller. Inderdaad, een hele mooie functie, maar we breken in deze blog graag ook een lans voor de Financial Controller. Een positie die qua aanzien nog wel wat terrein kan winnen, maar zonder meer een belangrijke plaats inneemt. De Financial Controller zorgt er immers voor dat de Business Controller in staat is zijn werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.

Klantgedreven financials: jullie ontwikkelkansen zijn mijn voornaamste drijfveer

Recent schoof ik aan bij de digitale voorjaarssessie van Finance on Mission, waarbij de menselijke maat binnen finance centraal stond. Wat me vooral is bijgebleven, is dat klantgedreven finance veel meer is dan ‘alleen’ doen wat de klant vraagt. En dat mijn persoonlijke drijfveren daar weer naadloos op aansluiten!

Kennis zonder kunde is niet zoveel waard

Robbert en Stephan (oprichters Agium) vormen inmiddels twee decennia lang de ‘dubbele vlam’ van hun Agium. Hoe is dat zo gekomen? En hoe kijken ze terug op de HOFAM? Welke ontwikkelingen zien ze in hun vak? En welke adviezen hebben ze voor young financials?

De verschillen tussen een Business- en Financial Controller

Ondanks het grote aantal overeenkomsten in hun focus op cijfers, verschillen de financial en business controller sterk in waartoe de cijfers worden aangewend.

Poll onderzoek: De belangrijkste eigenschappen om een succesvolle finance business partner te zijn

Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschappen om een succesvolle finance business partner te zijn?

‘Terugblik seminar Be the change – met expert Ben Tiggelaar’

Acht succesfactoren voor organisatieverandering

[Poll onderzoek] Wat vinden Finance Professionals belangrijk?

Welk aspect weegt voor jou het zwaarst in een nieuwe functie?

5 carrièretips voor controllers

Het begint allemaal bij de vraag of je het echt wilt. De top is per definitie immers niet voor iedereen weggelegd. Het vergt namelijk inzet en ambitie. Dan volgt vraag twee: hoe pak je zoiets als financial aan?

Veerkrachtig en wendbaar als een Gazelle

Gisteren vroeg iemand aan Robbert en Stephan of de zesde FD Gazelle Award nog bijzonder voelt en wat de relevantie is van deze onderscheiding. Daar hebben zij die avond over nagedacht tijdens hun hardloopronde...

De toekomst van ons werk

Robotisering met behulp van RPA software zorgt voor een enorme versnelling van dit proces, doordat met behoud van bestaande systemen werkprocessen veel sneller dan tot nu toe mogelijk was, geautomatiseerd kunnen worden. Dit lijkt een bedreiging, of toch een kans?

Blog: Ambitie reis

Waar sta je over drie, vijf of zelfs tien jaar? Dat is best lastig om te bepalen, of toch niet?

Het Lean-Huis

Veel mensen kennen Lean als een methode of een set tools om processen te optimaliseren. Vaak hoor je ook nog wel dat het de bedoeling is om verspillingen te voorkomen.

Starten met je eerste baan: de negen gouden tips en tricks van Nadia Koubai

Je hebt je opleiding achter de rug en begint aan je eerste baan als finance professional. Waar moet je dan allemaal op letten? Hoe bereid je je voor? Hoe stel je je op? Nadia Koubai bereidt je voor op een goede start.

Agium hostte een sessie over data transformatie tijdens CFO Dag 2023

Tijdens de CFO Dag 2023 hostte Agium een sessie over data transformatie. Deze sessie richtte zich op dilemma's waarmee CFO's en hun datateams te maken krijgen bij hun transformatie.

Hoe overleef je een crisis? Ron Duijn over waardevolle lessen uit Covid-19

Een CFO vertelde me dat Covid-19 het bedrijf waar ze werkte dicht naar de afgrond had gebracht. Maar vooral ook wat voor waardevolle lessen ze als gevolg van deze crisis had geleerd.

Bezint eer je begint: Community Manager Michael van Asperen over RPA

Neem je processen regelmatig onder de loep en bedenk wat je met bestaande middelen kunt verbeteren en waar het niet kan moet je misschien RPA toe gaan passen, maar niet ten koste van alles.

Drieluik AI door Wim Verheij: de potentiële valkuilen van Artificial Intelligence

Artificial Intelligence oftewel AI is een containerbegrip voor het aanleren van software om beslissingen te nemen, net zoals een mens dat zou doen. In dit artikel: de potentiële valkuilen van AI.

Drieluik AI door Wim Verheij: hoe pas je AI toe binnen finance?

Ook bij Agium volgen we ontwikkelingen op AI-gebied op de voet. In een serie van drie artikelen gaat Wim Verheij er dieper op in. In dit artikel: hoe pas je AI toe binnen finance?

Drieluik AI door Wim Verheij: wat is het en wat kun je ermee?

Ook bij Agium volgen we ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence op de voet. In een serie van drie artikelen gaat Wim Verheij er dieper op in. In dit artikel: wat is AI en wat kun je ermee?

The Future of Finance: in gesprek met Robbert Huigen, CFO van Yolt Group

Wat is de huidige positie van Finance? En welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de financiële afdeling binnen organisaties toekomstbestendig te maken en te houden? In gesprek met Robbert Huigen

Datagedreven financials werven vóór hun afstuderen: Strategic Sourcing

Een datagedreven financial is goud waard. De concurrentiestrijd om deze mensen binnen te halen is groot. Agium werft daarom op een bijzondere manier de juiste kandidaten door Strategic Sourcing.

Blogs

Podcast Today’s CFO; Changing the Game

Er is heel veel wat je niet kunt beïnvloeden. Accepteer dat en kijk hoe je ermee om kunt gaan. Waar zit jouw energie? En hoe kunnen we elkaar daarin helpen?

Blogs

Masterclass: belangrijke blunders en valkuilen bij een ERP-implementatie

ERP-trajecten zijn even belangrijk als complex. Een ‘bedrijfsmatige openhartoperatie’ noemen sommigen het ook wel. Daarin wil je dat er zo weinig mogelijk – liefst niets – misgaat. Tijdens de masterclass ‘Tien blunders bij een ERP-implementatie’ ging Wim Verheij, Directeur Agium Digital, met Thomas de Haas (Groot Techniek) en Gert-Jan Kroezen (A. Vogel) in op de grootste valkuilen en blunders rondom ERP-implementaties.

Blogs

Blauwdruk gedrag van financials is blauw en druk

CFO’s geven aan vaak te druk te zijn om hun visie op finance te realiseren. Daarbij cijferen ze finance letterlijk weg ten opzichte van de business. Onder druk is dit het blauwdruk gedrag wat we zien; blauw en druk. Dit bleek tijdens het Agium Futurizing Finance Diner, gemodereerd door Michael van Asperen.

Public Finance
Blogs

Ambtenaar van de Toekomst voor het Financiële Domein

Wat gebeurt er als je finance adviseurs, finance managers, business controllers en beleidsadviseurs uit de publieke sector bij elkaar zet? Met thema’s als de impact van een crisis op de bedrijfsvoering, de betekenis van automatisering voor de organisatie en talentontwikkeling van public finance professionals? Gegarandeerd inspirerende gesprekken en nieuwe inzichten.

Blogs

Generatie Z op de werkvloer

Het lijkt alsof ze niemand spreken, maar ze staan in contact met letterlijk de hele wereld. Ze ademen technologie, vinden diversiteit vanzelfsprekend, willen onafhankelijk zijn én uitgedaagd worden. Mede door de snelle maatschappelijke veranderingen, verschilt de nieuwste generatie die nu de werkvloer opstroomt veel van oudere generaties. Hoe gaan we het beste om met jongeren op de arbeidsmarkt?

Blogs

Data storytelling: de kracht van combineren

Inmiddels kunnen we er niet meer omheen. Digitale transformatie, data driven, dashboarding, maar ook data storytelling is hot. Maar hoe werkt data storytelling precies? Waar focus je je op? Hoe pak je de aandacht, en vooral: hoe houdt je de aandacht vast? Wim Verheij, Directeur Digital bij Agium adresseerde tijdens de Masterclass ‘Data Storytelling’ het belang van data storytelling en gaf een aantal praktische inzichten en -tips.

Blogs

Kwetsbaar en stevig leiden in vertrouwen

Een CFO vertelde me hoe hij werkt aan vertrouwen. Zowel naar zijn commissarissen, zijn direct reports en eigenlijk de hele organisatie. Hij ziet zichzelf als een stevig acterende CFO die een directe en eerlijke boodschap niet schuwt. Door dat te combineren met transparantie en authenticiteit - kenmerken van kwetsbaarheid - ervaart hij veel vertrouwen in zijn team en bij stakeholders. Maar hoe doet hij dat?

Blogs

“Van starten bij de oplossing, naar begrijpen van de vraag”

Sylvester Persoon, Agium Business Specialist, traint bedrijven in continu verbeteren (continuous improvement). Het resultaat? Optimaal functionerende financiële afdelingen die een duidelijke rol hebben in het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Bovendien leidt continu verbeteren tot meer betrokkenheid en werkplezier én minder ziekteverzuim. Op 16 juni vond er bij Agium een masterclass continuous improvement plaats. Eén van de klanten, Jacobs Douwe Egberts, vertelt wat dit hun organisatie heeft gebracht.

Blogs

Zo geef je data gedreven je financiële functie toekomstbestendig vorm

De financiële afdeling stippelt vaak zijn eigen pad uit. Immers: wie weet beter waar Finance & Control heen moet dan Finance & Control zélf? Niet eens een heel onlogische gedachtegang. Echter, het organisatie-brede draagvlak voor verandering ontbreekt hiermee. Daarom is de eerste stap: neem, in het bepalen van de toekomstige rol van de financiële functie, ook de overige (interne en eventueel externe) stakeholders mee.

Blogs

Sustainability meer dan ooit van invloed op werkzaamheden CFO

Feike Sijbesma, voormalig CEO van DSM, zei het al: “Als je nu nog blijft sturen op alleen maar winst maken, dan ben je over tien jaar out of business. Je verliest het vertrouwen van stakeholders, klanten gaan zich van je vervreemden en de jonge generatie wil niet meer bij je werken.” Ook CFO’s ontkomen er niet aan om aandacht te geven aan duurzaamheid. De invloed die dat heeft op je functie vormde de rode draad tijdens een door Agium georganiseerde bijeenkomst op 14 april 2022 in het landelijke Woubrugge.

Blogs

Balanceren tussen profit en purpose

Noud Tillemans is CFO bij Fairphone, producent van de meest eerlijke en duurzame telefoon ter wereld. Een telefoon die je open kunt maken en waar je onderdelen van kunt verwisselen of hergebruiken. Zodat je je Fairphone zo lang mogelijk blijft gebruiken. Waar Samsung en Apple iedere twee jaar een nieuwe telefoon aanbieden, wil Fairphone juist dat je zo lang mogelijk met je ‘oude’ telefoon doet.

Blogs

Sustainability: onontkoombaar goed voor iedere onderneming

Han Mesters, sectorbankier zakelijke dienstverlening bij ABN-AMRO, belichtte de onontkoombaarheid van sustainability aan de hand van een aantal economische trends. Banking for better, for generations to come is hoe de grootbank haar eigen duurzame aanpak benoemt. ABN-AMRO baseert haar banking for better-aanpak op drie pilaren: CO2-reductie, circulaire transitie (de hoeveelheid restafval minimaliseren) en sociale transitie (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen).

Blogs

4 lessen en 3 handvatten waarmee je de toekomst van je finance-organisatie bepaalt

Hoe staat de toekomst van de financiële functie er nu voor, ten opzichte van vijf jaar geleden? Welke voorspellingen blijken terecht, en welke waren - met terugwerkende kracht – toch iets te ambitieus? Is die toekomst eigenlijk voor iedereen binnen Finance wel hetzelfde? En zo niet, hoe geef je jouw eigen toekomst dan concreet vorm? Wim Verheij gaat in op de toekomst van de financiële functie, aan de hand van 4 lessen en 3 handvatten.

Blogs

Interview Frans den Houter, CFO BAM, verhaal naar een Financieel gezond bedrijf

Frans den Houter, CFO van de Koninklijke BAM Groep. Hij sprak de afgelopen jaren niet veel in het openbaar gedurende zijn strijd, over zijn strijd. Een strijd die hij de afgelopen twee jaar streed. Dat deed hij met een groter team professionals binnen BAM, en sinds september 2020 met CEO Ruud Joosten. Samen op de brug om BAM van woeste baren naar rustiger vaarwater te brengen. Welke verhalen hebben geholpen waardoor BAM nu weer vooruit kan kijken? Wat was, retrospectief, de succesformule van die verhalen?

Blogs

Finance transformation bestaat niet

Vele CFO’s en consultants zagen voor zich hoe de financiële functie zou transformeren. 15 jaar later praten we nog steeds over het onderwerp. Deze discussie heeft de afgelopen jaren wel een toevoeging gekregen door het woord ‘digital’. Tijdens de kerstperiode, wanneer de gedachten vrij door het hoofd gaan, vroeg ik mij af; “waarom hebben we het hier na 15 jaar nog over?”. Is finance nu wel, niet of half getransformeerd? Of worden we meegezogen in iets wat helemaal niet kan?

Blogs

Op een vernieuwende wijze naar businesscases kijken: de cruciale rol van de CFO

Het begrip ‘business value’ gaat vandaag de dag véél verder dan het antwoord op de vraag hoeveel een investering in termen van omzet opbrengt. Toch zien we veel organisaties worstelen met manieren om de business value helder te definiëren en formuleren. Een goed uitgewerkte businesscase biedt uitkomst, mits breder ingestoken. Een paradigma shift, waarbinnen – in onze ogen - de CFO een cruciale rol vervult.

Blogs

De financial van de toekomst vorm je niet langs een meetlat, maar zet je centraal

Het contrast kan zowat niet groter zijn: het vooroordeel ‘saai’ dat vroeger nog weleens op finance werd geplakt, is getransformeerd in een torenhoog verwachtingspatroon. Het bedrijfsleven ziet finance professionals vandaag de dag als supermannen en -vrouwen, die vaardigheden en kennisgebieden vereenzelvigen die mijlenver uit elkaar leggen...

Blogs

Hoe gaat de CFO alles waarmaken?

De afgelopen jaren heb ik veel discussies georganiseerd en meegemaakt als het gaat om de ontwikkeling van de Finance Functie en het profiel van de CFO. Onlangs kwam het ‘CFO van de toekomst’ profiel van de VRC uit en kwam ik een paper tegen van een headhunter over hetzelfde onderwerp. Lees je mee over wat mij opvalt?

Blogs

Met drie tips van ad-hoc klusjes klaren en brandjes blussen naar Continuous Improvement

Het is een beetje het kip-en-ei-probleem: organisaties willen wel continu verbeteren, maar de bestaande, vaak verouderde, werkwijzen en systemen maken dit onmogelijk. Werkzaamheden kosten vaak veel tijd en energie, terwijl veel medewerkers steeds weer de bedrijfsvoering in worden getrokken om ad-hoc taken op te pakken. Om Continuous Improvement succesvol in te voeren, zijn veranderingen noodzakelijk. Wij geven je drie tips, zodat je direct met continu verbeteren aan de slag kunt!

Blogs

In het onderlinge gesprek ligt dé oplossing voor onze uitdagingen

Het was ongeveer een jaar geleden dat ik weer eens samenzat met Agium-oprichters Stephan Persoon en Robbert van Adrichem. Even een kop koffie drinken. Gewoon, om te horen waar de heren allemaal mee bezig waren...

Blogs

De talentvolle moderne financial is wendbaar en daarmee fit for purpose

We leven in een kennismaatschappij, waarbinnen data een steeds belangrijkere rol spelen. ‘Meten is weten’ wordt ‘meten is winnen’. Niet alleen om het hier en nu in kaart te kunnen brengen, maar ook om te weten wat ons in de toekomst te wachten staat. Met kennis als een hygiënefactor, is vooral wendbaarheid cruciaal, wil je als financial fit for purpose zijn en op die manier waarde toe blijven voegen aan je organisatie.

Blogs
Onderzoek

De resultaten zijn binnen: Finance moet luisteren en leren

Elk jaar publiceert Finance on a Mission, een samenwerking tussen meerdere vooraanstaande financiële instellingen in Nederland, een rapport over de geboekte vooruitgang en de uitdagingen in de financiële sector. Het rapport van dit jaar is mede opgesteld door het team van Agium en we spraken hierover met Robbert van Adrichem, oprichter van het bedrijf. Hij vertelde ons over de verrassingen en leerpunten van het rapport van dit jaar.

Nieuws

Exclusieve samenwerking Agium & The Hague Executive Campus

Ambieer jij een carrière als Project Controller? Samen met opleider The Hague Executive Campus (THEC) maakt Agium het verschil in jouw ontwikkeling. Door de exclusieve samenwerking met THEC biedt Agium jou een tweejarig -in company- Post-HBO programma, geaccrediteerd door Avans plus.

Onderzoek

ONDERZOEK: ‘Finance in the Digital Era – Klant gedreven Finance’.

Agium versterkt het onderzoek over ‘Klant gedreven Finance’ – dit keer het thema van het jaarlijkse onderzoek naar de stand van de Finance transformatie. In dit onderzoek worden meer dan 175 CFO’s, finance executives en executives van functies als Marketing, Sales, Supply Chain, ICT en HR uit het hogere kader ondervraagd.

Blogs

Klant gedreven finance een zegen voor je klanten en je eigen organisatie

Laatst verzorgde mijn collega Sylvester Persoon namens Agium een breakout-sessie tijdens de najaarseditie van Finance on a Mission. Het thema van de dag: ‘Klant gedreven finance’. Een verhelderend thema, want de termen ‘klantvriendelijk', ‘klantgericht’ en ‘klant gedreven’ worden nog vaak als synoniemen van elkaar gebruikt. Terwijl ze niet exact hetzelfde zijn, toch?

Blogs

Lean in Finance: de Financial Controller net zo belangrijk als de Business Controller

Vol enthousiasme vertel je op verjaardagen dat je werkzaam bent als Business Controller. Inderdaad, een hele mooie functie, maar we breken in deze blog graag ook een lans voor de Financial Controller. Een positie die qua aanzien nog wel wat terrein kan winnen, maar zonder meer een belangrijke plaats inneemt. De Financial Controller zorgt er immers voor dat de Business Controller in staat is zijn werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.

Blogs

Klantgedreven financials: jullie ontwikkelkansen zijn mijn voornaamste drijfveer

Recent schoof ik aan bij de digitale voorjaarssessie van Finance on Mission, waarbij de menselijke maat binnen finance centraal stond. Wat me vooral is bijgebleven, is dat klantgedreven finance veel meer is dan ‘alleen’ doen wat de klant vraagt. En dat mijn persoonlijke drijfveren daar weer naadloos op aansluiten!

Blogs

Kennis zonder kunde is niet zoveel waard

Robbert en Stephan (oprichters Agium) vormen inmiddels twee decennia lang de ‘dubbele vlam’ van hun Agium. Hoe is dat zo gekomen? En hoe kijken ze terug op de HOFAM? Welke ontwikkelingen zien ze in hun vak? En welke adviezen hebben ze voor young financials?

Blogs

De verschillen tussen een Business- en Financial Controller

Ondanks het grote aantal overeenkomsten in hun focus op cijfers, verschillen de financial en business controller sterk in waartoe de cijfers worden aangewend.

Onderzoek

Poll onderzoek: De belangrijkste eigenschappen om een succesvolle finance business partner te zijn

Wat is volgens jou de belangrijkste eigenschappen om een succesvolle finance business partner te zijn?

‘Terugblik seminar Be the change – met expert Ben Tiggelaar’

Acht succesfactoren voor organisatieverandering

Onderzoek

[Poll onderzoek] Wat vinden Finance Professionals belangrijk?

Welk aspect weegt voor jou het zwaarst in een nieuwe functie?

Blogs

5 carrièretips voor controllers

Het begint allemaal bij de vraag of je het echt wilt. De top is per definitie immers niet voor iedereen weggelegd. Het vergt namelijk inzet en ambitie. Dan volgt vraag twee: hoe pak je zoiets als financial aan?

Blogs

Veerkrachtig en wendbaar als een Gazelle

Gisteren vroeg iemand aan Robbert en Stephan of de zesde FD Gazelle Award nog bijzonder voelt en wat de relevantie is van deze onderscheiding. Daar hebben zij die avond over nagedacht tijdens hun hardloopronde...

Blogs

De toekomst van ons werk

Robotisering met behulp van RPA software zorgt voor een enorme versnelling van dit proces, doordat met behoud van bestaande systemen werkprocessen veel sneller dan tot nu toe mogelijk was, geautomatiseerd kunnen worden. Dit lijkt een bedreiging, of toch een kans?

Blogs

Blog: Ambitie reis

Waar sta je over drie, vijf of zelfs tien jaar? Dat is best lastig om te bepalen, of toch niet?

Blogs

Het Lean-Huis

Veel mensen kennen Lean als een methode of een set tools om processen te optimaliseren. Vaak hoor je ook nog wel dat het de bedoeling is om verspillingen te voorkomen.