Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een finance business partner?

Belangrijkste eigenschap finance business partner

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen om een succesvolle finance business partner te zijn?

Agium spreekt continu financials die actief of latent oriënterend zijn. Soms over ons mooie vak, soms over carriereperspectieven, maar vaak genoeg gaan we ook de diepte in. Zo stelde we de bovenstaande vraag aan onze volgers op LinkedIn. In deze blog nemen we jullie mee in de resultaten én hoe een aantal Finance Professionals bij Agium hierover denken, op basis van hen ervaring. Onderstaand de opties waarop gestemd kon worden met een korte toelichting gecombineerd met diepgang met onze collega’s:

Zichtbaarheid

Een duidelijke visie en mening onderbouwd met financiële gegevens.

Samenwerking

Denk hierbij aan het opbouwen van relaties en meekrijgen van anderen (afdelingen) in jouw plan.

Communicatieve vaardigheden

Duidelijk het verhaal achter de cijfers kunnen overbrengen, juist ook bij non-financials.

Kennis van de business

Kennis hebben van de gehele business, weten wat de (strategische) doelstellingen zijn, kennis van bedrijfsprocessen, weten waar het rendement vandaan komt.

Wat is een Finance Business Partner?

Deze vraag stelde we als eerste aan Wandana. ”In mijn ogen ben je als Finance Business Partner het financieel geweten van een afdeling. Je houdt je bezig met de missie, visie en (strategische) doelstellingen van de business en hoe deze cijfermatig om te zetten, zodat het behalen hiervan gemeten en bewaakt kan worden. Verder ben je een sparringpartner die kritisch dient te kijken naar behaalde of achterblijvende resultaten en helpt oplossingen te vinden voor financieel relateerde vraagstukken.

Om dit natuurlijk succesvol te kunnen blijven doen is de zichtbaarheid, communicatie, samenwerking en het hebben van kennis van de business allemaal van cruciaal belang. Persoonlijk vind ik een goede samenwerking het belangrijkste. Daar begint het allemaal mee.

Samenwerking is het belangrijkste

Een goede samenwerking valt of staat met vertrouwen en openheid. Het vertrouwen dat je kritisch naar financiële gegevens, processen en doelstellingen kijkt om vanuit daar een afdeling samen naar een hoger niveau te tillen. Je werkt samen naar een bepaalde doel. Er moet tevens ruimte zijn om open te kunnen communiceren, in elke laag van de organisatie, ook als het minder goed nieuws is.”

Hoe ben jij als Finance Business Partner?

In mijn voorgaande opdrachten, waar ik als Finance Business Partner heb gefungeerd, heb ik bij binnenkomst eerst de verbinding gezocht met het (management) team. Om een goede samenwerking op te bouwen heb ik geluisterd naar de richting dat zij op willen alvorens mij te verdiepen in de cijfers.

Finance gaat niet alleen om de cijfers, het is veel meer. Het is naar mijn mening begrijpen waarom een organisatie, afdeling of een manager doet wat zij doen en wat hen drijft en uitdaagt. Voor mij als business controller is deze vraag snel te beantwoorden. Namelijk samenwerken! Het hebben van een relatie met mijn business owners is van cruciaal belang om hen en hun afdelingen mee te krijgen in de ontwikkelingen, vult collega Daniel Feenstra direct aan.

Waarom is de samenwerking het belangrijkste?

Als je gaat kijken wat de randvoorwaarden zijn voor het krijgen/hebben van goede relatie, is het belangrijk om kennis te hebben van de business van je managers. Ik ben van nature nieuwsgierig en ik vind veel zaken interessant. Als ik met een nieuwe situatie wordt geconfronteerd, dan wil ik weten hoe het zit en hoe het werkt.

Veel situaties komen voort uit keuzes uit het verleden of door het feit dat er juist geen keuzes zijn gemaakt. Ik hecht minder waarde aan de discussie over de gemaakte keuze, ik zie dat als een feit. Een feit waar ik wel van wil leren. De situatie die zich nu voor doet, die moet worden opgelost. Om bij te kunnen dragen aan de oplossing heb ik kennis nodig over de strategische doelstellingen en bedrijfsprocessen.

Hoe zorg je voor een goede samenwerking?

Om de relatie met mijn business owners op te bouwen, moet ik goed kunnen communiceren. Ik moet het verhaal over de cijfers kunnen vertellen. Door de relatie met mijn business owners kan ik ook het verhaal achter de cijfers boven tafel krijgen. Op het moment dat een business owner merkt dat ik oprecht geïnteresseerd ben in zijn activiteiten, zijn uitdagingen én dat ik wil begrijpen hoe hij tot nu toe zijn keuzes heeft gemaakt, zal hij mij meer en betere informatie geven.

In mijn visie ben ik als FBP een belangrijke schakel in het management informatie systeem van een organisatie. Dus ieder stukje informatie verhoogd mijn kennis over de organisatie als geheel. Op basis van alle stukjes informatie (financieel en niet-financieel) krijg ik een completer beeld van de organisatie en worden mijn adviezen beter.

Ik kan een eigen visie op de organisatie gaan vormen en die vervolgens weer ventileren. Ik stel verwachtingen op en die toets ik vervolgens. Dat doe ik in rapportages, in gesprekken met business owners en in gesprekken met het management. Mijn zichtbaarheid in de organisatie is daarmee ook gelijk groot.

Samenwerking is voor mij het cement van een organisatie. Een organisatie zonder afstemming van activiteiten, zonder alignment in doelstellingen is als los zand bij elkaar. Onduidelijkheid in doelstellingen en activiteitsverdeling beperkt de overlevingskansen van een organisatie sterk. Voor mij staat samenwerking dan ook op nummer één, maar samenwerking kan niet echt tot stand komen als ik de business niet ken en niet goed communiceer. En door gericht te zijn op samenwerking, kennis te verdiepen en goed te communiceren, wordt mijn zichtbaarheid vanzelf groter. En grotere zichtbaarheid betekent een grotere impact op de organisatie. En dat is wat ik wil bereiken.

Hoe bereik je dat het beste?

Als business controller wil ik impact maken binnen organisaties. Collega’s stimuleren in hun eigen ontwikkeling en business owners uitdagen om het optimale resultaat te behalen.

En dat kan ik als business controller, om dat ik met iedereen binnen de organisatie praat, van CEO tot medewerkers op de werkvloer.

Control gaat voor mij voor een belangrijk deel over het beïnvloeden van gedrag van mensen!

Communicatie

Een goede business partner is niets zonder goede communicatieve vaardigheden. Zie het als een powerpoint presentatie waarvan de inhoud helemaal klopt, maar lay out technisch niet uitnodigend overkomt. Dit is ook het geval wil je een goede finance business partner zijn. Je kan nog zo goed zijn op de inhoud, maar als je de boodschap niet goed over weet te brengen wordt je nooit de finance business partner, vertelt Ivo van Vliet stellig.

Om een finance business partner te zijn, is het van belang om een goede set aan soft skills te hebben. Waar voorheen vooral een finance partner op zijn hard skills werd beoordeeld, worden finance business partners een steeds belangrijkere schakel en geven soft skills de doorslag voor succes.

Ook is het van belang om kennis van de business te hebben, in combinatie met de juiste communicatieve vaardigheden. Kennis van de business is essentieel om serieus genomen te worden door de business. Op het moment dat je als finance business partner geen verstand van de business hebt, is het lastig om informatie (over) te brengen aan de business én ben je niet in staat dé partner te zijn om samen stappen te maken.

In dat geval zal je je beperken tot het halen van informatie, terwijl er juist een goede interactie nodig is om succesvol te zijn. Door kennis te hebben van de business wordt dit als meerwaarde gezien door de business en wordt je dé partner die meedenkt en meehelpt om de resultaten te behalen. De business behandelt je ook als volwaardig partner en de finance business partner is, in dat geval, een gelijkwaardige gesprekspartner (er is geen enorme disbalans op kennis van de business).Door de financiële kennis in combinatie met de business kennis op een juiste manier over te brengen, creëer je meerwaarde voor jezelf maar ook voor de business. Er zal een wisselwerking ontstaan tussen de finance business partner en de business wat uiteindelijk resulteert in een goede samenwerking.

Uiteindelijk werkt op de lange termijn een goede samenwerking. Een goede samenwerking is echter wel een uitkomst van business kennis in combinatie met communicatieve vaardigheden. Want niet voor niks wordt er gezegd “alleen ben je sneller, samen kom je verder”.

De 151 stemmers op LinkedIn ontleed:

LinkedIn poll Junior Finance Professionals LinkedIn Poll Medior Finance Professionals LinkedIn Poll Senior Finance Professionals

Neem contact met ons op


Meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers.